Първомай избира участници в Съвета на децата

Автор: Валерия Василева 6539
Първомай избира участници в Съвета на децата

Предложения за представители в Съвета на децата събират в Община Първомай. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, а целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Включва представители на млади хора от всяка административна област и на деца от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи. Могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления:  членове на училищни форми за самоуправление; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, от желаещите да кандидатстват се подават в Община Първомай в срок от 03 април до 24 май 2018 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” № 50, Център за информация и услуги на граждани (Деловодство) или на официалната електронна поща на Община Първомай – [email protected]

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване (Приложение 1) за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официалната интернет страница на Община Първомай www.parvomai.bg в секция Обяви.

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина