Нова глоба за фирмата, наела нелегални работници за оранжерия в Първомай

Автор: Plovdiv Now 5966
Нова глоба за фирмата, наела нелегални работници за оранжерия в Първомай

Още една глоба от 2000 лева е присъдена на фирмата „ГРИЙНС“ ООД. На територията на неин обект в Първомай 10 украинци бяха хванати от ДАНС, полицията и Инспекцията по труда да работят нелегално.

Припомняме, че с решение на Районен съд в Първомай, потвърдено и от Административен съд в Пловдив, бе наложено Наказателно постановление от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ в Пловдив. Фирмата получи имуществена санкция в размер 2000 лева по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 

10-те нелегално работещи украинци са били спипани да берат домати в оранжерията в Първомай. Това е станало в началото на лятото миналата година. В ДАНС, полицията и Инспекцията по труда е бил подаден сигнал за нелегалната дейност. Служители на трите институции нахлули в оранжерията и започнали проверка. В едно от остъклените съоръжения, пълни с домати, униформени открили скрити между редовете 10 души. Те били с работни дрехи и с гумените ръкавици със специфично замърсяване по тях от бране на домати. След разговор с лицата инспекторите установили, че същите са украински граждани.

Недоволни от санкцията, мениджърите подали жалба до Административен съд, в която се посочва, че наказанието е неправилно и незаконосъобразно. Оспорва се изводът на Районния съд в Първомай. Твърди се, че магистратите не са обсъдили съществени за спора обстоятелства, а именно: не е установено лицето да извършва каквато и да е било работа; лицето не е владеело български език писмено и говоримо и не е назначен преводач; данните на лицето не са получени от паспорт или друг документ.

Изложени са възражения, че не ставало ясно как се берат доматите в каси и контейнери и какво се има предвид под специфично замърсяване от бране на домати. Посочват се още доводи, свързани с украинската гражданка Н.К., от която не са снети обяснения и която не е била приета на работа. Твърди се, че АУАН и НП били издадени от некомпетентен орган и не отговаряли на изискванията за форма и съдържание, както и че липсвало ясно описание на нарушението. Според жалбоподателя от събраните по делото доказателства не се установявало „Грийнс“ ООД да се явява работодател на украинската гражданка Н.К. Претендира се отмяна на обжалваното съдебно решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Иска се присъждане на съдебни разноски.

Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Инспекция по труда“ в Пловдив, обаче поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли оспореният съдебен акт да бъде оставен в сила. Претендира се присъждане на съдебни разноски.

Административен съд обаче преценил, че жалбата на собственика на фирмата е неоснователна. По този повод фирмата е повторно осъдена да заплати още един акт на стойност 2000 лева на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в София, както и 80 лева за разноски по делото. Решението на съда е окончателно.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина