Фирма иска да добива баластра на метри от къщи в Първомай

Автор: Plovdiv Now 8930
Фирма иска да добива баластра на метри от къщи в Първомай

Автор: Соня Желязкова

Дружество иска да гради кариера за баластра на 200 метра от жилищен квартал в Първомай. Фирмата „Стремон-95“ е подала инвестиционно предложение към регионалната екоинспекция с искане се разреши добивът на пясъци и чакъли от местностите „Малката кория – юг“ и „Малката кория – север“. Общата концесионна площ възлиза на над 440 дка, предава trafficnews.bg.

За процедурата „Стремон-95“ отдавна има сключен договор с община Първомай, с което и е дадено разрешение да експлоатира находището до 2041г.. За този период на два пъти е подавано инвестиционно предложение към РИОСВ-Пловдив, като първото датира от 2008г., а второто – 2016г.. За оставащия период фирмата ще има право да добие 400 000 м3 пясъци и чакъли, които в последствие ще бъдат използвани за производство на бетони и за влагане в пътни основи

Видно от документацията дружеството не планира изграждането на ТСМИ/трошачно-сортировъчна и миячна инсталации/ в работната площадка. Не се посочва намерението за използване на взривни работи. Предвижда се част от добития материал да бъде обработван на територията на промишлената площадка на дружеството, която се намира на левия бряг на р. Мечка. Останалата част ще се складира на временни площадки върху неиззетите запаси откъдето ще се експедира за полагане пътни основи.

Концесионната площ е на разстояние от около 200 до 350 м. от кв. „Дебър“ в Първомай. Още по-близо пък се намира р. Мечка, която на практика се явява разделителната линия между жилищните постройки и работната площадка. Реката попада в защитена зона, част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Независимо от това дружеството е посочило, че няма вероятност, инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, а ако се прояви такова, то ще бъде локално и незначително.

Бъдещето на кариерата зависи от решение на екоинспецията, с което тя трябва да прецени необходимо ли инвеститора „Стремон-95“ да извършват процедура по ОВОС /Оценка за въздействие върху околната среда/. Дружеството се управлява от Тодор Христозов, а собственици на малък процент от капитала са изнендавщо голям брой хора – 20 души. Фирмата е позната в региона главно с ресторантьорската дейност, тъй като менежира заведение за хранене „Стремон“ в центъра на Първомай.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина