Започна пожароопасният сезон, Община Перущица следи за спазване на забраните

Автор: Иван Маринов 7512
Започна пожароопасният сезон, Община Перущица следи за спазване на забраните

Пожароопасният сезон вече започна, а мерки за предотвратяване на евентуални пожари се вземат на територията на цялата страна. В Перущица също са определени мерки за осигуряване на противопожарна безопасност, предотвратяване и създаване на организация за гасене на пожари, които важат на територията на горските и земеделските площи в общината. 

По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Не е разрешено и изгаряне на остатъци от сечта, както и паленето на стърнища, слогове и крайпътни ивици. Противопожарните правила да задължителни за всички посетители и работещи на територията на горите. 

Съгласно заповетта, собствениците на вили, хижи, складове и други подобни обекти трябва да създадат и поддържат минаролизовани ивици около имотите си.    

Ще бъде проведен и инструктаж на доброволците от "Гасаческа група". От своя страна, ръководителите на ловната дружина и горското стопанство трябва да създадат специализирани дружини за гасене на горски пожари. 

Доброволците ще бъдат уведомявани в случай на постъпил сигнал за пожар. Всички граждани, които забалежат такъв, са длъжни да подадат сигнал на телефон 112 или да уведомят Община Перущица на 03143 2391.

Противопожарният сезон приключва на 30 ноември 2018.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина