Собствениците на места за настаняване в общините Перущица и Родопи тестват системата за туристическа информация

Автор: Plovdiv Now 1262
Собствениците на места за настаняване в общините Перущица и Родопи тестват системата за туристическа информация
Собствениците на места за настаняване в общините Перущица и "Родопи", извършващи туристическа дейност, задължително трябва да се запознаят с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Системата към настоящия момент функционира и постепенно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Адресът на система е: https://esti.tourism.government.bg

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 година всички хотелиери, включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата. На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите й.
 
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от опции и менйта, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.

Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

- Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
- Подаване на данни с файл в утвърден формат;
- Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
- Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
 
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина