Реконструкция на площад и автобусни спирки в Перущица, очакват се предложения и възражения

Автор: Plovdiv Now 4359
Реконструкция на площад и автобусни спирки в Перущица, очакват се предложения и възражения

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда            Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на булевард „Иван Вазов“, улица „Петър Бонев“, улица „Цар Симеон“ и улица „Крайречна“ по плана на града от 1989г.

Общата строителна площ на обекта е 767 кв.м. Заданието за проектиране е в изпълнение на Общински план за развитие на община Перущица 2014 – 2020 г., Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда; Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт - Дейности: Ремонт и благоустрояване на площад „27 Априлий”.

Възложител е Община Перущица с адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Виолета Косева – главен експерт "Екология и земеделие", тел. 03143/27-86, вътрешен 108

Имейл: [email protected]

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина