Перущица ще обменя култура, туризъм и вино с Гърция и Франция, одобриха проект за близо 50 000 лева

Автор: Plovdiv Now 2893
Перущица ще обменя култура, туризъм и вино с Гърция и Франция, одобриха проект за близо 50 000 лева

Проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. е получил одобрение.

Проектът касае проучване на добри практики и приложение на местни продукти, услуги, търговски марки в други държави и сравнителен анализ за възможностите на аналогични на територията на МИГ Перущица-Родопи и е в партньорство с местните инициативни групи МИГ “Олимпия за развитие” (Development Agency of Olympia S.A.) град Крестена, Гърция и МИГ „Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles“, град Сен Шиниен, Франция. Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 7 месеца и МИГ Перущица-Родопи ще получи 48 853 лв безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.

В резултат се очаква да се създадат възможности за развитие на местните продукти и услуги, обединяващи култура, туризъм и винопроизводство на територията на МИГ Перущица-Родопи и да се подготви проект за транснационално сътрудничество между трите местни инициативни групи от България, Гърция и Франция. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина