Изграждат фотоволтаична централа в Перущица

Автор: Plovdiv Now 5985
Изграждат фотоволтаична централа в Перущица
Фотоволтаична централа ще бъде изградена в Перущица. Договорът за учредяване на право на строеж вече е подписан, съобщи с  социалните мрежи кметът на общината Мария Вълканова.  Теренът, върху който ще бъде изградена тя, е с площ 787 дка, а мощността на съоръжението ще бъде от 60 MW.
Двата имота са общински и се намират в местността „Горката“. Те са неизползваеми за земеделски цели, споделя градоначалничката. Учреденото вече право на строеж е възмездно и за срок от 30 години.
В тази връзка община Перущица ще получи 1 227 060 лева в едномесечен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земите от Министерство на земеделието. Имотите също ще бъдат предоставени на “РАНИ ЗИМ ЕНЕРДЖИ” тогава.
"Община Перущица положи всички усилия да съкрати времето на необходимите процедури за учредяването на право на строеж, след взимането на първото Решение от Общинския съвет на 06.10.2022г. и затова в срок от 3 месеца от влизане в сила на разрешението за строеж, фирмата ще дари в полза на община Перущица и сумата от 450 000 евро, което е над 880 000 лева за възстановяване и ремонт на уличната инфраструктура в общината.
Така общо в община Перущица ще постъпят над 2 107 000 лева, като земята си остава общинска собственост", пише тя. 
ЮРадвам се, че община Перущица ще разполага с тези средства, с които значително ще се подобри нейната техническа инфраструктура.
Наред с това територията на Перущица ще бъде защитена от проучване и предоставяне на земя за добив на строителни материали /кариера/.
В община Перущица през 2021г. бяха получени две писма от Министерство на енергетиката за същите имоти, с искане за съгласуване на откриване на производство за получаване на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства. И само бързата и адекватна реакция на общинската администрация предотврати стартирането на подобно проучване. С учредяването на право на строеж върху тези имоти, земята на Перущица ще бъде защитена от създаването на кариера в нейната територия.
Хубаво е в Общината да има такъв голям инвеститор, който наред с всички останали придобивки за нея, ще осигури и работни места за хората от територията", написа още кметът. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина