Кметът на Перущица се изправя пред специализирания съд

Автор: Иван Маринов 8136
Кметът на Перущица се изправя пред специализирания съд

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт спрямо кмета на Перущица Ради Минчев. Срещу 46-годишния мъж има повдигнати няколко обвинения. Първото е за това, че в  периода от 8.06.2016 г. до 19.08.2016 г в Перущица,  като длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява ръководна работа, като извършител, в съучастие с Илиана Павлова и Павлин Статев, като помагачи, при условията на продължавано престъпление е присвоил чужди пари в общ размер на 87 027 лева, и от това е произлязла значителна вреда за община Перущица, като за улесняването на присвояването е сключил неизгодна сделка от която е произлязла значителна вреда за общината в размер на 79 949 лв.

Той е обвинен и  за това, че на 13.09.2016 г. в  София, съзнателно се е ползвал пред председател на Междуведомствена комисия, от неистински официални документи, относно извършено строителство на обект, а именно протоколи, актове за установяване на състоянието на строежа и на строително-монтажните работи, годността за приемане на строежа и др., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Обвинен е и за това, че на 15.05. 2014 г. в Пловдив, като длъжностно лице, е представил неверни сведения пред Държавен фонд „ Земеделие" , за да получи средства, предоставени от Европейския съюз на Българската държава по Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Другото обвинение в за датата 13.07.2012 г. в Перущица, в качеството си на длъжностно лице, на което и възложено да изпълнява постоянно ръководна работа в Община Перущица, съзнателно е сключил неизгодна сделка-договор за консултантски услуги , от което е последвала значителна вреда за Община Перущица в размер на  36 162 лева

Общият размер на причинените съставомерни имуществени вреди от деянията е 222 662 лева.

35-годишният Павлин Статев е  предаден на съд за това, че в периода от 08.06.2016 г. до 19.08.2016 г., в Перущица, в съучастие, като помагач, чрез отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, с Илиана Павлова, също като помагач на извършителя Ради Минчев, в качеството му на длъжностно лице, го е улеснил умишлено да присвои чужди пари, всичко в размер на  87 027 лева, като присвояването е в големи размери, а за улесняване на присвояването извършителят е сключил неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда за Община Перущица в размер на 79 949 лева.

36-годишната Илиана Павлова е предадена на съд за това, че от 2.12.2013 г. до 10.03.2014 г. в Перущица, при условията на продължавано престъпление е извършила повече от две деяния, като помагач, чрез отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, в съучастие с Ради Минчев, в качеството му на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява постоянно  ръководна работа в Община Перущица, умишлено го е улеснила да присвои чужди пари в общ размер на 19 524 лева, връчени му в това качество и поверени да ги пази и управлява, като за улесняването му съзнателно са ползвани пред Дирекция в Община Перущица неистински официални и частни документи, удостоверяващи извършване на дейности и плащане по договори между Община Перущица и фирми, а именно за изграждане на сгради, откриване на строителна площадка, протоколи за откриване на строителна площадка, констативни актове и такива за строително монтажни работи, доклади, пълномощни, фактури и други.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина