Глобиха община Перущица заради незаконно сметище в ромската махала

Автор: Валерия Василева 6886
Глобиха община Перущица заради незаконно сметище в ромската махала

Глоба в размер на 3 000 лв. е била наложена на Община Перущица след проверка от РИОСВ. Експертите действали по сигнал от началото на тази година за неренгламентирано замърсяване на река Перущинска, ромската махала и преминаващия през нея напоителнен канал. На място те установили сериозно замърсяване на участък от 300-400 метра, обхващащ коритото на реката. Сред изхвърлените отпадъци преобладавали дрехи, обувки, възглавници, отпадъци от опаковки, както и излезли от употреба гуми. 

Санкцията бе потвърдена от Районния съд в Пловдив преди дни. Магистратите се произнесоха, след като общината обжава наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. В жалбата се поддържа становището, че при съставяне на акта за административно нарушение и последвалото наказателно постановление били допуснати съществени процесуални нарушения. Според администрацията, случаят следвало да се третира като маловажен, а от РИОСВ не били изпълнили задълженията си да отправят устно или писмено предупреждание при такъв случай. Налице били смекчаващи отговорността обстоятелства - това било първото подобно нарушение, а замърсяването било с неголяма площ. Досега не били констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. С тези мотиви жалбоподателите поискали от съда да отмени наказателното постановление.

Съвсем различно е становището на РИОСВ. Според експертите нарушението било установено по категоричен начин, а всички процесуални правила били спазени при съставяне на акта. Подробно са били описани извършената проверка и нарушението. От инспектората настояли, че случаят не се явява маловажен, което било видно от издадено наказателно постановление за предходен период. 

В хода на съдебното следствие е била разпитана и служителката, съставила акта. Тя подробно описала проверката, съставянето на акта, както и констатираните нарушения. Установило се също, че кметът Ради Минчев е получил покана, в която му е било указано да се яви на в сградата на РИОСВ – Пловдив за съставяне на акта. В последствие бил изпратен и самият акт, като Минчев се възползвал от правото си да отправи писмени възражения. След като се запознали с документацията, магистратите отхвърлили наличието на съществени нарушения при налагане на санкцията. Съдът прецени и че случаят не може да бъде квалифициран като маловажен, тъй като представлява обществена опасност по смисъла на закона. 

В крайна сметка магистратите отхвърлиха жалбата на Община Перущица като неоснователна. Градската администрация ще заплати глоба в размер на 3 000 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина