Приеха бюджета на община „Марица“

Автор: Plovdiv Now 3249
Приеха бюджета на община „Марица“

С мнозинство от 21 гласа „за“ и 7 „против“ бе приет бюджетът на община „Марица“ за 2021 г. Против финансовата рамка, която е 40 657 012 лв., гласува единствено групата на БСП.

Зам.-кметът на община "Марица" Петър Минков благодари на всички, взели участие в подготовката и приемането на финансовия план.

„Благодаря на екипа, който разработи бюджета, на служителите от дирекция „Местни приходи“,  които въпреки тази тежка за всички обстановка с пандемията, успяха да съберат 95 на сто от приходите. Признателен съм за съдействието на кметовете на населени места, както и на съветниците, които подкрепиха бюджета.“, посочи Петър Минков.

Той коментира и вота на опозицията.

„Не благодаря на тези, които гласуваха против, защото знам, че те ще се наредят най-отпред на опашката още при първата актуализация.“, убеден е зам.-кметът на община „Марица“.

Той изтъкна, че приоритет и тази година са образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.

„За пръв път имаме бюджет от над 40 млн. лв. Изпълнението му зависи от всички нас и от развитието на пандемията в страната. Отново най-голямото перо е за образованието – за издръжка на училища, детски градини и детски млечни кухни.“, подчерта Петър Минков.

Той даде пример с конкретни проекти.

„ОУ „Граф Н. Игнатиев“ в с  Граф Игнатиево се разширява с нови три класни стаи. Надявам се на една от следващите сесии да одобрим и изграждането на новата детска градина в с. Бенковски, за която има издадено строително разрешение и очакваме финансиране. Най-радостното за общинското ръководство е, че не закриваме училища и детски градини, а ги разширяваме и проектираме нови.“, заключи зам.-кметът на община „Марица“.

Той припомни и някои от инвестициите в инфраструктурата, които предстои да се случат.

„С проекти на СНЦ “Местна инициативна група Община Марица“ ще бъдат финансирани изграждането на парка в с. Труд, на спортната зала в с. Граф Игнатиево и ще бъдат реновирани някои от читалищата. Приключихме изграждането по европейски проект на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в с. Ясно поле, на финал е и проектът „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево “ , финансиран от Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.“, изтъкна инж. Петър Минков.

По думите му във финансовата рамка на община „Марица“ за 2021 г. има за всекиго по нещо – от децата до хората в пенсионна възраст.

„Бюджетът е балансиран, предвидени са средства за нуждите на всяко населено място. Сигурен съм, че ще реализираме всичко, което сме заложили и в края на годината ще отчетем финансовия план такъв, какъвто сме го приели“, категоричен бе зам.-кметът Петър Минков.

Общинският съветник Александър Богданов благодари на екипа и администрацията за усилията при подготовката на бюджета и изрази надежда, че чрез изпълнението му ще бъдат оправдани очакванията на хората.

При работата по финансовата рамка са взети предвид предложенията на кметовете на населените места, общинските съветници, директорите на дирекции,  началниците на отдели в общинската администрация и ръководителите на второстепенните бюджетни разпоредители.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина