Отново забраниха 250 дка край Рогош да се превърнат в кариера

Автор: Plovdiv Now 7505
Отново забраниха 250 дка край Рогош да се превърнат в кариера

Автор: Соня Желязкова

За втори път институциите забраниха изграждането на кариера за добив на инертни материали край пловдивското село Рогош. Тя е планирано да се осъществи в находище край „Калината“, където 250 дка земи да бъдат превърнати в промишлена площадка.

Басейнова дирекция „Източно беломорски район“/БДИБР/ обаче е определила като „недопустимо“ предложението на възложителя „Вени - Трансстрой” ЕООД. Институцията се мотивира това, че по проект около 65% на първия и около 88% на втория от контурите на кариерата попадат в крайбрежни ивици на Стряма и Марица, където обикновено се случва реките да преливат.  Същото е в разрез със Закона за водите, който забранява да се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. Като още една причина се посочва забраната за добив на подземни богатства около такива площи, пише trafficnews.bg.

Съгласно становището на директора на БДИБР Регионалната инспекция по околната среда и водите е прекратила процедурата, поискана от „Вени - Трансстрой” ЕООД.

Припомняме, че това е вторият път, в който дружеството, оглавено то Венцислав Гиритлиев, получава отказ да изгради кариера в площта „Калината“ край Рогош. Първото отново бе върнато с мотив, че подобна процедура е „недопустима“. Тогава обаче причината бе намерението в промишлената площадка да изгради трошачно-миячна сортировачна инсталация, от която ще се заустват отпадни води в Стряма. В настоящето си предложение фирмата се бе отказала от тази инсталация. Дори бе посочила, че предвижда „незначително“ влияние над околната среда, независимо че границите на кариерата попадат в две защитени зони от мрежата на „Натура 2000”.

Собственикът на „Вени - Трансстрой” ЕООД, създадена през 2015г.,  Гиритлиев е свързан с още една добре позната фирма в района на Пловдив –  „Венигаз“ ЕООД. Последната е основана през 2009г. с предмет на дейност търговия с горива, а по-късно прехвърля заниманието си в областта на строителството.

Всъщност това е фирмата, с която Областна управа -  Пловдив се договори да извърши почистване на коритото на река Марица край селата Поповица, Чалъкови и Белозем.

Същата процедура обаче стана повод за сериозно обществено недоволство, дори заплаха за протест, тъй като живеещи в района обвиниха строителните фирми в незаконно изземване на пясъци от коритата с цел лично облагодетелстване – за строителство.  Според тях подобно почистване дори не е толкова необходимо, колкото властта се заиграва със страховете на хората след наводнението от септември 2022г., за да възложи поръчки на конкретни фирми.

Към момента разрешение за почистване се изчаква от РИОСВ, която трябва да обяви необходимостта от изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина