Отнемат разрешителното на мандрата в Маноле да зауства отпадни води в река Черна

Автор: Plovdiv Now 2088
Отнемат разрешителното на мандрата в Маноле да зауства отпадни води в река Черна

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води в река Черна на млекопреработващо предприятие в село Маноле, община "Марица".

Припомняме, че в рамките на по-малко от 2 месеца постъпиха множество сигнали за замърсяване на реката при селото. От 3 март тази година досега бяха извършени 5 проверки от РИОСВ – Пловдив и три пъти се вземаха проби съвместно от БДИБР и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС. При извършените проверки и анализ на водни проби бе установено:

- Незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятие за производство на млечни продукти, собственост на „Млечни продукти” ООД, гр. Пловдив;

- Превишаване на емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от предприятието в р. Черна, издадено от БДИБР;

- Замърсяване на р. Черна по биогени (азотни и фосфорни показатели), когато предприятието извършва производствена дейност;

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите към момента са в ход две административно-наказателни процедури. РИОСВ – Пловдив е издавала наказателни постановления на дружеството и през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева.

Дадено е предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на второ стъпало за пречистване.

Освен това РИОСВ – Пловдив е сезирала Областна дирекция „Безопасност на храните“ относно установено освобождаване на суроватка като остатъчен продукт от производствения процес на дружеството в околната следа, за да предприемат действия като компетентен орган. Пловдивската екоинспекция ще предприеме и действия по уведомяване на прокуратурата за установените случаи на замърсяване на р. Черна във връзка с проявения значителен обществен интерес.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина