Държавата отпуска финансиране за нов път в община “Марица“

Автор: Plovdiv Now 4062
Държавата отпуска финансиране за нов път в община “Марица“

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Марица ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура. Изграждане елементи на техническата инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация за дъждовни води по второстепенни ул. "Възраждане" и ул. „Стефан Стамболов" с. Рогош, общо с дължина 2010 м, до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „Лидер-96" ЕООД. Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 496 427 лв. с ДДС на община Марица, съобщават от Пресцентъра на Министерски съвет.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Нов завод за производство на електрически велосипеди - Лидер-2", община Марица, област Пловдив на „Лидер-96" ЕООД. Инвестицията е в размер 4 005 000 лв. за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи. За реализирането на проекта ще бъдат разкрити 25 нови работни места.

Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение в района. Новоизградената улица ще обслужва работещите предприятия в района и ще предостави по-лесен и удобен транспортен достъп на служителите, доставчиците и клиентите на компаниите.

Изграждането на инфраструктурата ще даде още по-голям тласък за бъдещето развитие на Индустриална зона „Марица" и за привличането на повече нови инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на региона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина