Община “Марица“ се включва в програмата за предоставяне на грижи в домашна среда

Автор: Plovdiv Now 2560
Община “Марица“ се включва в програмата за предоставяне на грижи в домашна среда

Община "Марица" се включва в националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда" с осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници на хора в нужда.

В програмата могат да бъдат включени:

-         Лица, с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

-         Лица над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България / 1) са навършили 65г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в програмата; 2) живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа; 3) са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер/.

На всички лица, подали заявления ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на базата, на която ще се определи броя на часовете на персонална грижа в дома на всеки потребител, който отговаря на условията за включване в програмата. Броя на определените за един потребител часове не може да надхвърля 4 часа дневно.

Безработни лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“ .

Приемът на документи ще стартира от 26.02.2020г. в деловодството на община Съединение, с работно време от 08:30 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ - за изтегляне

Програмата е със срок до 31.12.202Ог.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина