МИГ-Община Марица подписа първи договор за финансиране на проект за инвестиции в инфраструктура за отдих и туризъм

Автор: Plovdiv Now 1444
МИГ-Община Марица подписа първи договор за финансиране на проект за инвестиции в инфраструктура за отдих и туризъм

МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

На 10.02.2021г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и кметът на община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.292-0001 „Обществена зона за отдих в с. Царацово“ с бенефициент община „Марица“.

Проектът предвижда изграждане на зона за отдих в с. Царацово в "Малкия парк", където към момента няма необходимите условия за пълноценен отдих и почивка на жителите на селото. За да се създаде възможност за активна семейна почивка, ще бъдат изградени съоръжения за игри с акценти на туристически обекти, разкриващи уникалността на България, велоалея, беседка, барбекю, чешма, пясъчник във формата на картата на България, площадка за игра, библиотека с книги.

Реализирането на проекта ще допринесе за създаването на оптимална жизнена и икономическа среда в населеното място, ще създаде достъпност и ефективно използване на парка за активна почивка. Комбинацията от съсредоточаване на различни съоръжения за игри и почивка в "Малкия парк" ще направят мястото предпочитано и привлекателно за цели семейства, като се осигури забавление, както за родителите, така и за най-малките и за по-големите деца.

Общата стойност на проекта е 99 398 лв. и е финансиран със средства от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина