Мандрата в Маноле замърси река Черна, инспектори от три институции дойдоха на проверка

Автор: Plovdiv Now 996
Мандрата в Маноле замърси река Черна, инспектори от три институции дойдоха на проверка

Мандрата в село Маноле е и била днес обект на проверка по сигнал за замърсяване на река Черна с отпадъчни води. Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив са били в обекта.

Експертите са установили, че отпадъчните води, които са изтичали вчера и днес сутринта от мандрата, са били примесени с утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, за което свидетелства и цветът на водата от изпратените до РИОСВ – Пловдив видеоматериали в сигнала. Собственикът на предприятието е потвърдил за настъпила авария предишния ден и по-конкретно повреда на въздуходувката, което е причина за събирането и изхвърлянето на по-голямо количество утайка. Към момента на проверката са инспектирани всички съоръжения по пътя на пречистване на водата и замърсяване не е установено.

Екоинспекцията е дала предписание в срок от един месец да бъде изградено допълнително стъпало, осигуряващо улавянето на утайките от ПСОВ, което ще прекрати изливането им в река Черна. Ще бъде извършена последваща проверка след посочения срок, за да се установи дали предписанието е изпълнено.

Вследствие на извършената контролна дейност и проведения мониторинг на предприятието към момента е в ход административно-наказателна процедура за неспазване в условията на издаденото разрешително и превишаване на индивидуалните емисионни ограничения. За нарушението предвидените в закона санкции са от 1000 до 10 000 лева. РИОСВ – Пловдив е издавала наказателни постановления на дружеството и през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева.

Контролът от страна на РИОСВ – Пловдив ще продължи. При повтарящи се нарушения на екологичното законодателство замърсителят ще бъде санкциониран най-строго.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина