Асистентска подкрепа - нова социална услуга в община “Марица“, набират потребители

Автор: Plovdiv Now 2603
Асистентска подкрепа  - нова социална услуга в община “Марица“, набират потребители

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ започва за уязвими хора в община "Марица

Документи от кандидати за потребители се приемат от днес, 1 април 2021 година.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Подкрепата се предоставя от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители могат да бъдат хора от следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Желаещите да ползват услугата по настоящ адрес подават: Заявление /по образец/; Декларация към ДСП /по образец/; Други документи при необходимост ще се изискат от Община „Марица“.

Документи се подават в:

в Кметствата от Община „Марица“, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч.

- в сградата на Община „Марица“  гр.Пловдив, бул.“Марица“57А, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

- по пощата на адрес гр.Пловдив, бул.“Марица“57А, Община „Марица“

- по електронен път на е-mail: [email protected]

- Образците могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу.

Линк Заявление

Линк Декларация

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина