Поставят нови кофи за смет в Куклен

Автор: Plovdiv Now   467
Поставят нови кофи за смет в Куклен

Община Куклен предприема мерки за увеличаване броя на кофите за разделно събиране на отпадъци.

"Опитваме се във времена на криза да следваме изпитани Европейски модели и стимулиране на разделното събиране", обясниха от администрацията.

Използването на кофите за разделно събиране ще намали общия обем на депонираните отпадъци. За справка средната цена за изхвърляне на една от кофите пред домовете на гражданите, струва над 470 лева на година на общинския бюджет. Стойността, която средно заплаща едно домакинство за отпадък на година от друга страна е 20 лева. В момента голям проблем за Куклен представлява необходимостта от закупуване на безплатни контейнери за гражданите, за което ще са необходими поне 50 хиляди лева от общинския бюджет. През 2017 година кофите не бяха закупени заради дефицита в план сметката за чистота. Това е една от причините администрацията да поиска увеличаване на таксата за битови отпадъци.

"Очакват се сериозни проблеми със сметосъбирането в Куклен през 2018 година. Общинска администрация от 2016 година насам предупреждава за усилване на проблема, наследен от минали години", заявиха от Община Куклен.

Приходите за „Чистота” в община Куклен не са се променяли от 2007 година насам. Те варират около 430 000 лева, като най-висок приход е реализиран в 2016 г. – около 483 000 лева.

„Още в началото на 2016 г. предприехме мерки за събиране на стари задължения от нередовни платци. Разпратихме писма и съставихме актове за прихващане. За първи път се пишат актове, за да се прекратят давностните срокове и общината да не губи пари”, заявиха експерти от общинска администрация.

През 2017 за първи път бяха поставени контейнери за събиране на строителни отпадъци, с което поне 2 пъти намаля нерегламентираното изхвърляне на този вид отпадък.

„Проблемът не е решен окончателно”, предупреждават от Община Куклен.

През 2018 година минималната работна заплата се повишава до 510 лева. За сравнение през 2007 година тя е била в размер на 180 лева. Същевременно приходите на общината не са се променяли от тогава. Повишават се цените на горивата, таксите за депониране в депото в Асеновград, както и поддръжката на вече амортизираната техника.

„Територията, която обслужваме, включва населени места и парк „Родопи”, които са на 50 километра от градския център”, заявиха още от Община Куклен, които се обявиха за реформи в сектора.

През 2018 година се очаква да завърши процедурата за закупуване на нови сметосъбиращи машини, които са от жизнена важност за подобряване на услугата за гражданите. В момента техниката, с която се извършва тази дейност, е силно амортизирана.

„Машините за сметосъбиране са на повече от 30 години и вече са негодни да изпълняват тази дейност”, оплакват шофьорите им.

Проблемите с дефицита по сметките може да се проследи още от 2013-2014 година, но не са предприети мерки от тогава. Още в началото на октомври тази година парите за чистота свършиха, поради неувеличаване на такса битови отпадъци с минимални размери през годините.

Общинска администрация разглежда различни варианти, които да предложи на Общински съвет-Куклен, сред които разсрочване на дефицитите напред в годините, минимално повишаване на таксата за сметоизвозване, както и съкращения.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина