Опитни експерти и млади попълнения са кандидати за общински съветници в Кричим

Автор: Plovdiv Now 13243
Опитни експерти и млади попълнения са кандидати за общински съветници в Кричим

Опитни експерти и млади попълнения са кандидатите общински съветници в община Кричим. 

Те се явяват с номер 55 от листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“. Водач на листата е дългогодишният председател на Общински съвет-Кричим и уважаван експерт Анка Хаджиева. Кандидатите подкрепят за кмет на община Кричим доказаният кандидат Атанас Калчев.
 
-Г-жо Хаджиева, какво успяхте да направите за жителите на Кричим в ролята си на председател на Общински съвет-Кричим?

-Няма кмет в България, който може да изпълни ангажиментите към своите избиратели, ако няма взаимодействие и сътрудничество с Общинския съвет като местен законодателен орган. Общинският съвет определя политиката за изграждане  и развитие на общината, а кметът на общината реализира тези политики съобразно закона и решенията на Общинския съвет.

Реалните постижения и видими резултати в една община, нейното развитие и просперитет, са пряко зависими от това взаимодействие и сътрудничество между двете местни власти – изпълнителната в лицето на кмета на общината и законодателната в лицето на Общинския съвет. Сам по себе си този орган е представен от хора с различна политическа ориентация и принадлежност, но всичките ние  сме избраници на населението на нашия град и мисията ни като общински съветници  е формирането на единна и дългосрочна политика за развитие на общината, както и осигуряване на условия за предоставяне на населението на общински услуги с най-високо качество.

Фокус в работата ми като председател на Общинския съвет не само през изминалия мандат, но и през всички предходни, винаги е било създаване на реални и законосъобразни предпоставки за изпълнение на предизборната програма на „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“, заради която ние получаваме доверието на нашите съграждани, тъй като в нея са включени основните проблеми на общината и възможните реални и изпълними решения за тях. Изминалият мандат беше един от най-тежките до сега, защото беше белязан от поредица от кризи - пандемията  COVID – 19, политическа криза в страната ни – поредицата от парламентарни избори, финансова и икономическа криза, които доведоха до неподозирани размери на инфлацията. Независимо от трудностите, това не се отрази на работата ни като колективен орган и са положени всички усилия, така че плановата обезпеченост на общината да бъде на едно много добро ниво.

Всички стратегически документи, които са основополагащи за развитието на града са разработени и одобрени от Общинския съвет. Приет е План за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021 – 2027 година, одобрен и влязъл в сила е новият Общ устройствен план, който чертае перспективата за развитие на града в по-дългосрочен хоризонт, разработени са и всички планове и програми общински ангажимент в различните сфери на дейност – социална, образователна, екология, околна среда и др.
Водим устойчива финансова и данъчна политика, благодарение на което община Кричим независимо от финансовата криза е в много добро състояние. Размерът на местните данъци и такси от 2019 година не е променян и не се предвижда промяна. Запазихме дейностите по сметосъбирането и сметопочистването на града като изцяло общински ангажимент, защото това се отразява на качеството и контрола, но и на цената. Таксата за битови отпадъци в Кричим не е променяна от 2019 година и не се предвижда промяна. Друг от основните приоритети в работата ни до момента е развитието и повишаване качеството на предлаганите социални услуги, на които самата община е доставчик, които са от изключително важно значение за бита на една не малка група от хора в нашия град.

Общинският съвет е колективен орган, но неговото функциониране, вземането на своевременни решения, особено когато се касае за спазване на нормативно определени срокове, зависи в голяма степен не само от комуникационните, но и от организационните качества и умения на „първия сред равните“ – председателя. Считам, че в това отношение Общинският съвет е работил като един добре смазан механизъм и никога не е допуснато политизиране или популизъм при решаването на основните проблеми на населението и града ни, всяко решение е взето при стриктно спазване на действащото законодателство в съответната област.

-За какво не Ви стигна времето?

-Далеч съм от мисълта, че сме успели да изпълним нашата програма в цялост и че всички проблеми на нашия град са решени. Част проблемите са в процес на разрешаване, за други има изготвени проектни предложения, с които да се търси финансиране при първа възможност.

Но това, за което не ни стигна времето през този мандат по обективни причини, на първо място е реализирането на  основен ремонт на читалището, включително и големия салон. Предприети са всички необходими действия за тази цел – още през м. април е входирано проектно предложение за осигуряване на финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, но оценката върви много бавно, и към настоящия момент все още не е приключила, поради което Общинският съвет беше в невъзможност да осигури необходимите средства за изпълнението на дейностите, които не се финансират от механизма, но са задължителни за изпълнение в процеса на строително-монтажните работи и без тях той не би могъл да се изпълни в цялост. Със собствени средства на общината трябва да се извършат СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и - СМР за всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда, които са задължителни за прилагане на сградите с обществен характер.

            Друга инициатива, за която не ни стигна времето, за да бъде реализирана и която е от изключително значение за цялостното развитие на нашата община, е частичното изменение на Общия устройствен план на община Кричим. С това изменение се цели създаване на условия и предпоставки за реализиране на собствени за общината инвестиционни активи за производство на зелена енергия от възобновяеми енергийни източници, като част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България и Европейската зелена сделка. Казано с други думи – община Кричим притежава над 2000 дка собствени неатрактивни, необработваеми и непродуктивни земеделски земи, върху които възнамерява да изгради собствена инсталация за производство на зелена енергия от възобновяеми енергийни източници. Реализирането на това инвестиционно намерение в цялост ще създаде предпоставки община Кричим да бъде и първата енергийно независима община в България.   

- Кое Ви мотивира да бъдете водачът на листата за общински съветници на ПП "Движение Нашият град"? 

-Това е доверието на моите колеги и съотборници от „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“, което по всяка вероятност се дължи на административния, управленския и житейския опит, който имам зад гърба си, на постоянството и отдаденост на работата. Ние винаги сме работили като един екип, като един отбор, а всеки отбор трябва да си има и своя капитан, който не само да разпределя задачите, но и да бъде двигателя, който подпомага и синхронизира тяхното изпълнение.  Ние имаме амбицията и огромното желание да реализираме тези изключително важни за цялостното развитие на общината инвестиционни намерения, защото те ще гарантират един по-висок жизнен стандарт за нашите съграждани, по-голяма конкурентоспособност, включително и на местния бизнес, и ще направят общината наистина атрактивна на външни инвеститори, а това означава и нови работни места.

Младото попълнение на отбора на „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“ в лицето на Георги Георгиев, Мелиса Мейманова и Елена Данова, също са стимул за мен, защото тези млади, образовани и интелигентни младежи, изпълнени с енергия и желание да работят за родния си град, със своите свежи идеи и ентусиазъм, са доказателството, че постигнатото до сега от нас има значение за тях, оценено е по достойнство и желаят да бъдат част от този градивен процес за едно дългогодишно и целенасочено развитие на нашият град, така че той да бъде определян като едно наистина добро място за живеене, с което кричимец, независимо от възрастта си да се гордее.

-Защо вашият отбор на кандидати за съветници и кмет на община в лицето на Атанас Калчев заслужават доверието на кричимци? 

-На първо място, Атанас Калчев като кмет на община Кричим и ние – съветниците от „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“, доказахме и продължаваме да доказваме пред нашите съграждани и избиратели, че можем да носим отговорност, имаме знанията и опита, волята и амбицията, за да работим за развитието на нашият роден град, че всички цели и приоритети, които сме си поставяли и представяли пред тях като предизборна програма, са били не само жизнено важни и крайно необходими, но и напълно реални и изпълними, и резултатите са видими за всеки, който иска да бъде честен пред себе си.

Много е лесно да обещаваш велики, но неизпълними и нереални неща, с едничката цел да въведеш хората в заблуждение и меко казано да ги манипулираш, но само при условие, че не работиш с мисълта за едно целенасочено и дългосрочно развитие на града, с визия за бъдещето. Когато водиш последователна и градивна политика на управление, такава каквато ние водим с постоянство и упоритост година след година, то тогава си честен и заявяваш готовност да работиш с целия си хъс и енергия само за реални, стойностни и изпълними приоритети и цели пред своите съграждани. Това е и основната причина да получаваме доверието на избирателите ни, защото сме били честни и открити с тях, както за победите, които сме постигнали, така и за трудностите, които са съпътствали работата ни. Успяхме да решим едни от най-тежките инфраструктурни проблеми на града ни, но  осъзнаваме, че има още много работа и още проблеми за решаване, но за по-голямата част от тях вече са създадени необходимите предпоставки.

Ние сме град-община и собствените приходи са ограничени, запазили сме размера на местните данъци и такси на нива от 2019 година и не предвиждаме тяхното увеличение, поради това винаги сме полагали усилия да имаме проектна готовност и при наличието на отворена мярка да се кандидатства по допустимите за нас оперативни или национални програми с цел осигуряване на външно безвъзмездно финансиране.

Аз вярвам, че и този път на предстоящите местни избори, разумът на съгражданите ни ще бъде отново водещ при техния избор на кандидати и отново ще получим тяхното доверие, защото те знаят, че няма в България кмет, който би могъл изпълни ангажиментите към своите избиратели, ако няма взаимодействие и сътрудничество с Общинския съвет като местен законодателен орган, защото знаят, че когато местната изпълнителна /кметът/ и законодателната власт /общинският съвет/ имат едни и същи приоритети в работата, неминуемо и независимо от трудностите се постигат  много добри резултати, а в Кричим това е особено видимо.

В листата за общински съветници в Кричим на ПП ,ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД’’ освен опитни експерти и хора, на които може да се гласува доверие, попадат и млади и амбициозни кандидати.

Елена Данова е един от тях. Тя е завършила образователно-квалификационна степен ,,Бакалавър” със специалност ,,Връзки с обществеността” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски’’. В момента изучава образователно-квалификационна степен ,,Магистър’’ със специалност ,,Публична администрация’’ в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски’’.

През 2021 г. печели титлата ,,Царица на розата’’ гр. Карлово. През същата година става и носителка на титлата ,,Мис Вселена България 2021 г.‘’ и представя страната ни на най- престижния конкурс ,,Miss Universe” в Израел 2021 г.

Георги Георгиев също е кандидат за общински съветник с номер 55 в Кричим. Той е студент в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност „Български език и италиански език” .
През 2021 г. завоюва първо място между 300 участници от 34 държави в международния конкурс ,,Билингва", проведен в Русия, за написване на есе на два езика.

Присъдено звание „Лауреат” на Националната олимпиада по италиански език през 2022 г. от министъра на образованието и науката на Република България. Удостоен е с почетен знак на Езикова гимназия ,,Иван Вазов” за постигнати успехи през целия образователен процес в средното училище. Спечелва второ място в Шести международен конкурс по превод - ,,Трансформации” 2021 г., с превод на художествен текст от италиански на български език.

Второ място в международна олимпиада по руски език ,,Грамотей” през 2021 г. Носител е на Италианска диплома с пълно отличие 100/100 (по италианската скала за оценяване). Владее писмено и говоримо италиански, руски и английски, както и писмен старобългарски и латински език.

 

Сред младите и амбициозни кандидати за общински съветници на ПП ,,ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД’’ е и Мелиса Мейманова. Тя е възпитаник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, специалност "Компютърно инженерство", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

В момента надгражда своите знания и умения в курс по "Софтуерно тестване" или "QA". През 2017 г. придобива сертификат по проекта "Придобиване на професионални компетенции и създаване на успешни професионалисти чрез практика в Европейски компании" в гр. Болоня - Италия. През 2018 г. завършва Национална търговска гимназия - гр. Пловдив и придобива свидетелство за професионална квалификация по специалност "Бизнес-администрация". За постигнати високи резултати през целия период на обучение е наградена със сертификат за Отличен успех.

През 2018 г. спечелен сертификат за Отлично представяне в Националното състезание по икономикс в "Университет за национално и световно стопанство" - гр. София.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!  

Подобни новини

...

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина