Кметът на Кричим с актуална информация по казуса около напоителния канал “Света Марина“

Автор: Plovdiv Now 4734
Кметът на Кричим с актуална информация по казуса около напоителния канал “Света Марина“

Кметът на община Кричим Атанас Калчев публикува актуална информация по казуса около напоителния канал "Света Марина", която свежда до вниманието на всички заинтересовани. Ето какво обяснява градоначалникът:

- С акт номер 266/2004г., канал "Света Марина" е обявен за публична общинска собственост като "недвижим имот, преминаващ през регулацията на гр.Кричим, находящ се в западната част на града";

- Канал "Света Марина" към момента на съставяне на акта не е представлявал съоръжение и/или система за водоснабдяване на населеното място и е отпаднало предназначението му като напоителен канал стопанисван преди това от "Напоителни системи";

- Община Кричим не може по смисъла на действащото към настоящия момент законодателство да бъде оператор и доставчик на вода, както до земеделски земи извън регулация, така и до частните дворни пространства на жителите на гр. Кричим в регулация;

- Не съществува правно основание, което да дава възможност на кмета на община Кричим да иска и съответно получи разрешение за водовземане на повърхностни води от р.Въча от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив;

- Изолирани са всички надземни и подземни канални отклонения, които провеждат води от закритата част на канал "Света Марина" до ул. “Въча”, ул. “M. Палаузов”, ул. “Антонивановци” и бул. “Цар Иван Асен ll”, които са в част от обхвата на проекта финансиран от ДФ “Земеделие” по подмярка 7.2. от мярка- 7 от “ ПРСР” за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за рехабилитация на част от уличната мрежа в Кричим.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина