Фалиралата “Тренд фешън“ с цехове в Кричим и Раковски - с над 7 млн. лв. задължения, активите - едва 500 000 лв.

Автор: Деница Лещева 2974
Фалиралата “Тренд фешън“ с цехове в Кричим и Раковски - с над 7 млн. лв. задължения, активите - едва 500 000 лв.

Над 7 млн. лв. са задълженята на фирмата, чиито служители в Раковски и Кричим вече година се борят, за да получат заплатите си. Неплатежоспособността на "Тренд фешън текстил" е обявена още през месец ноември 2018 година. Припомняме, че производството бе спряно от Пловдивския окръжен съд преди дни, а някои от бившите шивачки се обърнаха към медии и институции с отворено писмо.

Сагата започна точно преди година, когато над 260 души от двете предприятия бяха пуснати в „платен престой” за неопределен период от време. Шивачките така и не получиха последните си две трудови възнаграждения, нито пък обезщетение за неспазено предизвестие. Паралелно с това те бяха поканени да попълнят заявление за прекратяване на трудовия договор от страна на служителя поради неизплащане на заплати. Последваха срещи с институции и омбудсман, а повечето от бившите служителки се озоваха на борсата по труда. Някои от тях обаче останаха назначени във фирмата до последно, твърдят колежките им.

Междувременно, по молба на управителя Кристоф Ниц, стартира и производството по несъстоятелност. В молбата си към Пловдивския окръжен съд от дружеството посочили, че търговецът е натрупал непогасени изискуеми задължения към кредиторите си по отделни търговски сделки. Над 5 000 000 лв. били задълженията към австрийската фирма "Тренд фешън текстил", която е и едноличен собственик на капитала на предприятието със седалище Кричим. Част от тях били отпуснати по договор за заем, а над 4 милиона били задълженията, отнасящи се до предплатена от страна на австрийското дружество, но неизработена продукция. Задълженията към други лица възлизали на над 1 милион лв. Същевременно обаче материалните активи на предприятието възлизали на по-малко от 500 000 лв. Изискуемите вземания към трети лица били едва около 30 000 лв. 

 

От 30 март 2018 година предприятието спряло да плаща задълженията си към кредиторите. Молбата била подкрепена с доказателства за неплатежоспособността на "Тренд фешън". За да установят финансовото състояние на фирмата, магистратите назначили и съдебно-счетоводна експертиза. Направени от вещото лице констатации потвърдили неплатежоспособността на дружеството. От експертизата става ясно, че през 2015 година е настъпило трайно влошаване в икономическото състояние на "Тренд фешън". За начална дата на неплатежоспособността съдът приема 31 декември 2015 година. С решението си магистратите налагат запор на имуществото на предприятието и назначават за временен синдик Даниела Атанасово. Съгласно нормативната уредба, дружеството следва да продължи дейността си под надзора на синдика. 

В началото на месец април в Окръжен съд постъпила втора молба от временния синдик Борис Борисов. Той поискал производството да бъде прекратено, поради невъзможност от страна на предприятието да бъдат заплатени разноските по него. Борисов посочва в молбата си, че извършва разходи за собствена сметка и наблюдава недобросъвестно поведение от страна и на кредиторите и на ръководството на фирмата. Преди да входира молбата си, съдът два пъти определял срок за погасяване на разноските по делото в размер 7 000 лв. Те обаче не били внесени. Така, на последното си заседание на 9 април, магистратите спират производството по несъстоятелност. 

Наближава ли краят на сагата?

"ЧАКАМЕ СИ ПАРИТЕ ОТ ФОНД ГВРС КЪМ НОИ, а не от ликвидно имущество на фирмата. На нас работниците ни е нужен просто един документ. Това е справка за размера на начислените и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения", споделят бивши шивачки. Година след последния им работен ден във фирмата, те все още не са получили необходимите документи, за да задействат процедурата.  

Законът дава възможност на кредиторите и заинтересованите лица да подновят производството в едногодишен срок. За целта те трябва да предплатят разноските или пък да докажат, че дружеството притежава достатъчно бързоликвидно имущество. 

„Съдът е принудил синдика да предаде документите. Няма информация дали са налични. Не желая ние като работници да бъдем изнудвани едва ли не, да плащаме съдебни разходи по делото”, пише още в отвореното писмо.

Според Търговския закон в случаите, когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски и ако разноските не са предплатени съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, налага необходимите законови мерки и спира производството. Такъв е случаят и с „Тренд фешън”. Съгласно българското законодателство, фирмата следва да прекрати трудовите правоотношения на работниците в едномесечен срок от вписването на решението. Работодателят трябва и да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на НАП, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход. В едномесечен срок трябва да бъдат изготвени и справките на лицата с право на гарантирани вземания от държавния фонд.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина