Атанас Калчев даде допълнителна информация по казуса с пътя Девин - Кричим

Автор: Plovdiv Now 6821
Атанас Калчев даде допълнителна информация по казуса с пътя Девин - Кричим

Кметът на община Кричим Атанас Калчев предостави допълнителна информация по казуса с лошото състояние на пътя Девин - Кричим - Стамболийски, който преминава в урбанизираната територия на града. По думите му на лице е безотговорно отношение и бездействие на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на пътната безопасност и състоянието на пътната настилка в този участък.

Той поясни, че още на 4 януари 2022 година в МРРБ община Кричим е внесла технически проект за обект: „Основен ремонт/рехабилитация/ на път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в регулационните граници на гр. Кричим)", който е одобрен и съгласуван от всички институции, включително и от АПИ. „Проектът е изготвен по инициатива на община Кричим, тя е възложител, разплатен е със собствени общински средства и е дарен на МРРБ, с цел ускоряване и подпомагане процеса на неотложен ремонт на пътя!Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим с обща дължина 3,088 км. в регулационните граници, ще бъде подписан след реализирането на горецититираният проект от собственика на пътя!“, заяви кметът Атанас Калчев.

По думите му срещу сумата от 18 528 лв. дялово участие от страна на АПИ във финансирането по поддържането на пътните платна за движение, включващо текущ ремонт, поддържане, пътна маркировка, пътни знаци и други елементи, регулиращи движението, както и зимно поддържане от страна на АПИ на трасетата в регулационните граници на гр. Кричим, няма как да бъде подписано споразумение за съвместно финансиране и поддържане на републиканските пътища III-866 Девин-Кричим-Стамболийски и III-8602 Пловдив-Злати трап-Брестовица-Перущица-Устина-Кричим, преминаващи през урбанизираната територия на гр. Кричим.

„Винетните такси, които се заплащат за движението на МПС-та по републиканските пътища, нито частично, нито в цялост се привеждат по сметките на съответните общини, в това число и община Кричим, за да осъществяват пътното поддържане на републиканските пътища, преминаващи през тях!“, каза още кметът на Кричим.

Според него отдавна обществото е наясно кой, как и по какъв начин го манипулира, чрез предоставените възможности в средствата за масово осведомяване в национален ефир и съвременните информационни технологии.

„Още веднъж, в качеството ми на кмет на община Кричим, призовавам собственика на път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски да реализира предоставения му безвъзмездно от община Кричим проект за „Основен ремонт/рехабилитация/ на път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в регулационните граници на гр. Кричим)"!“, допълни кметът Атанас Калчев.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина