За пример ли е класът ви? Конкурс обещава страхотна награда на учениците в Карловско

Автор: Plovdiv Now 629
За пример ли е класът ви? Конкурс обещава страхотна награда на учениците в Карловско

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Карлово с подкрепата на Общината обявяват интересен конкурс, който има за цел да намали лошите прояви сред подрастващите, както и да ограничи броя на отпадналите ученици в класовете.

Конкурсът е под мотото "Клас за пример".

Допускат се до участие  всички училища на територията на община Карлово.

Критерии са най – малък брой неизвинени отсъствия за учебен срок и постиженията на класа в рамките на срока.

Всяко училище излъчва по един клас за срока от съответната възрастова група: среден курс и горен курс.

Информацията се подава на хартиен носител в Комисията до 10 дни след приключване на първия срок и до 5 дни след приключване навтория срок.

Всяко заявление трябва да съдържа следните данни:
- Наименование на училището
- Клас
- Име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител
- Брой на учениците в класа
- Брой допуснати неизвинени отсъствия за съответния срок.
- Информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез колективност, сътрудничество и задружно участие на учениците от класа през срока.

Победителите ще получат грамота и награда.

В края на учебната година Комисията ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия и ще излъчи „Клас за пример”.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина