В Карлово: Обявиха конкурса за Националната награда за чистота на българския език

Автор: Plovdiv Now 852
В Карлово: Обявиха конкурса за Националната награда за чистота на българския език
Обявен е в Карлово конкурсът за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.
 
Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.
 
Община Карлово очаква мотивирани предложения до 30 юли 2021 г. на адрес:  Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.
 
Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане.
 
Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.
 
Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина