Розоварна в карловското село Слатина замърсява реката, три институции пристигнаха на проверка

Автор: Plovdiv Now 4590
Розоварна в карловското село Слатина замърсява реката, три институции пристигнаха на проверка

Три институции са извършили днес проверка по сигнал на граждани за замърсяване на река Стряма от розоварна в карловското село Слатина. Това са Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда

В момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, но ясно са личали следите от замърсяването в дерето край предприятието. Установени са два нерегламентирани отвора, които са ликвидирани до приключване на проверката, като и една тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч.

На дружеството са дадени предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема, както и замърсеният участък от дерето да се почисти. РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.

При огледа на площадката на предприятието е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа, която в рамките на проверката беше демонтирана.

Взети са водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване, които ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН,  електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород,  БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор,  ортофосфати, растителни масла. 

По-рано днес и във фейсбук се появиха снимките на замърсяването, които си позволяваме да споделим с читателите и ние. Кадрите бяха съпроводени и с възмущението на живееща в района жена, забелязала нарушението.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина