От Община Карлово: Търсят се потребители на услугата “Патронажна грижа“

Автор: Plovdiv Now 18300
От Община Карлово: Търсят се потребители на услугата “Патронажна грижа“

Потребители за ползване на услуги по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” се търсят в Карлово.

В условията на извънредното положение в страната и кампанията от страна на Правителството за подпомагане на най-уязвимите групи хора, Община Карлово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете, за да се избегне струпването на хора и да се избегне риска от разпространението на коронавируса.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

- Дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- Хора с увреждания;

- Възрастни в риск.

 „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Карлово.

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

карта за участие

- документ за самоличност (копие)

- документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

- експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

- удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо);

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават в Информационния център в сградата на Община Карлово, ул. ”Петко Събев“ № 1, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч., телефон 0335/54522.

За повече информация: тел.: 0335/54692 – отдел „Социални и младежки дейности, спорт и здравеопазване“.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина