Международен конкурс за есе, посветено на Левски, предизвиква студентите в Европа

Автор: Plovdiv Now 1574
Международен конкурс за есе, посветено на Левски, предизвиква студентите в Европа

Национален музей „Васил Левски” в Карлово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,  Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски” обявяват международен конкурс за написване на есе на тема "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето". 

Конкурсът е под патронажа на министъра на културата Боил Банов.

Предизвикателството е насочено към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, които да се състезават със собствен творчески текст. Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет. Всеки състезател трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка.

Текстът трябва да е написан на български език, да не е непубликуван в печатни или интернет издания, както и да не надвишава 3 стандартни страници ( 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 ).

Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им. Срокът за изпращане на творбите започва да тече на 17 декември 2019 г. и ще продължи до 31 януари 2020 г. на адрес: [email protected].

Победителите ще бъдат обявени на 18 февруари 2020 г.

Наградният фонд предвижда първа награда – 800 лв., втора награда – 500 лв. и трета награда – 300 лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

Източник: Национален музей "Васил Левски" - Карлово.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина