Кметове на общини с предложения за реакция при бедствия на среща в Карлово

Автор: Plovdiv Now 2033
Кметове на общини с предложения за реакция при бедствия на среща в Карлово

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ заседава в Карлово.

Основните обсъждания засегнаха законодателните инициативи на Сдружението за оптимизиране отговорностите на общините, свързани със защитата на населението при бедствия, контролните правомощия на местните администрации по спазване на местните разпоредби и опазване на общинската собственост и възможностите за предоставяне правомощия на общините за контрол на движението по пътищата чрез изградените системи за видеонаблюдение. Предложенията предвиждат промени в действащото законодателство и са подготвени от работната група, създадена по инициатива на кмета на община Карлово и член на УС на НСОРБ д-р Емил Кабаиванов.

На провеждащото се в Карлово заседание Управителният съвет на НСОРБ разгледа и предложения за същностни промени в подхода и начините за организиране на превенцията и реакцията при бедствия.

Ръководството на НСОРБ разгледа и утвърди списък на общинските лечебни заведения за болнична помощ за дейността в труднодостъпни и отдалечени райони и обсъжда предвидените нови ангажименти на държавата и общините в областта на енергетиката, свързани с осъществяването на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост реформи.

Обект на разискване бяха и механизмите за разходване на средствата от общинските бюджети през 2023 г. без приет Закон за държавния бюджет за годината. В рамките на проведените срещи и разговори с Министерството на финансите бе постигнато разбиране за общата рамка на размера на средствата, но остават неяснотите относно конкретните правила, по които ще могат да бъдат извършвани разходите.

Членовете на Управителния съвет на НСОРБ приеха решение главен комисар Николай Николов – дългогодишен ръководител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, да бъде удостоен с Почетен знак на НСОРБ за личния му принос за дългогодишното партньорство с българските общини в благородната мисия за опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите и по повод неговата 60-та годишнина.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина