Хванаха молдовец да работи на “черно“ в Карловско, фирмата отнесе солена глоба

Автор: Plovdiv Now 44006
Хванаха молдовец да работи на “черно“ в Карловско, фирмата отнесе солена глоба

Молдовски гражданин бе спипан да работи нелегално в карловкото село Вердаре. Служители на Инспекцията по труда предприели проверка в дружеството „Итали – Трифонови” ООД след постъпил сигнал, че там незаконно работят чужденци. На място се озовали и двама служители от сектор „Миграция” при ОД на МВР Пловдив. След като проверяващите пристигнали в седалището на фирмата и се легитимирали, по-голямата част от служителите се разбягали. На мястото останали само двама-трима служители, които били български граждани. 

Инспекторите проверили и постройка, намираща се в двора на производствената база.  Там заварили двама души в работно облекло, които ремонтирали една от селскостопанските машини. При проверката се оказало, че единият е молдовски гражданин, който няма регистрация и разрешение за пребиваване на територията на България. Той също попълнил декларация на украински език, като вписал, че работи във фирмата като монтьор, на пълен работен ден, шест дни в седмицата. За труда си получавал по 40 лв. на ден. Нямал обаче нито трудов договор, нито заповед за командироване в страната.

На проверката присъствал и управителят на дружеството - Иван Трифонов, на когото била връчена призовка. От Испекцията по труда изискали от него нотариално заверени копия на документите на молдовеца, както и копие на разрешение за регистрация на чужденеца. В дирекцията се явил упълномощен представител на фирмата, който обаче не представил изисканите документи. Справка в Агенцията по заетостта показала, че на молдовеца не е издавано разрешение за достъп до пазара на труда, нито пък е подавал декларация за регистрация на краткосрочна заетост. 

На работодателя бил съставен акт по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за това, че е приел на работа чужденец, който няма разрешение да работи в страната от Агенцията по заетостта. Законът предвижда наказание от 2 000 до 20 000 лв. за подобно нарушение. Впоследствие било издадено и наказателно постановление, с което се налага в минималния установен от закона размер.  

Санкцията обаче била атакувана в Карловския районен съд. В жалбата се твърдяло, че нарушението не е доказано по безспорен начин, като са допуснати и процесуални нарушения, а попълнената в хода на проверката декларация е била попълнена от чужденец без преводач. В жалбата се твърдяло още, че преценката на проверяващите органи не била достатъчна, за да се стигне до извода, че става дума за трудово правоотношение.

От Инспекцията по труда оспорили жалбата с мотива, че е нарушението, за което е наложена санкцията, безспорно е било извършено. Оспорили и твърдението, че е извършено процесуално нарушение. 

В крайна сметка, съдът намерил жалбата за неоснователна. Според магистратите наказателното постановление било издадено от компетентен орган, отговаряло на законовите изисквания и било връчено по надлежен ред. Правото на защита на управителя не било нарушено по никакъв начин – още повече, липсвало законово изискване той да присъства на проверката. Нарушението било доказано по категоричен начин, чрез попълване на писмена декларация от служителите. В конкретния случай на молдовеца му били предоставени два образеца – на молдовски и украински език, като той сам избрал да попълни документа на украински. Съдът счел и че безспорно е доказано, че се касае за предоставяне на работна сила от страна на чужденец. Така глобата била потвърдена. 

"Итали - Трифонови" ще трябва да заплати наложената глоба в размер на 2000 лв. От дружеството трябва да покрият и разноските по делото в размер на 80 лв.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина