Тъсят желаещи за услугата “топъл обяд“ в община Калояново

Автор: Plovdiv Now 1667
Тъсят желаещи за услугата “топъл обяд“ в община Калояново

Започва от днес прием на заявления-декларации от желаещи да ползват услугата "топъл обяд" в населените места в община Калояново. Към заявленията се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства. Срокът на предоставяне на услугата е от 01.02.2021 г до 27.04.2021 г.

 Документи за кандидатстване ще могат да се получат от кметствата на населените места.

 За Калояново отговорник за прием на заявления е определен Елена Талева - с местонахождение клуб на инвалида.

 Групите от хора, които могат да получават топъл обяд са:

      - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност–/369 лева/ - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

      - Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

-    - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Всички получени заявления ще бъдат проверени за принадлежност към дадена целева група от Дирекция „Социално подпомагане”. При одобрение лицата ще бъдат информирани.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина