Община Калояново ще реализира инфраструктурни проекти за около 12 млн. лв.

Автор: Plovdiv Now 3287
Община Калояново ще реализира инфраструктурни проекти за около 12 млн. лв.

Община Калояново ще реализира инфраструктурни проекти за около 10 -12 милиона лева до края на 2024 г., това заяви в интервю за БТА Сузана Николова, заместник-кмет на община Калояново. Десет милиона лева са изцяло външно финансиране, а оставащите са от капиталовата програма на общината.

Работим за рeновиране на водопроводите, почти във всички села имаме нужда от обновяване на водопроводната мрежа. В момента изпълняваме водопроводи в селата Песнопой, две улици в село Дълго поле, една в с. Житница и предвиждаме реконструкция на водопровод по улица "Втора" в село Бегово, каза Николова.

Възможностите на община Калояново са малки, като се има предвид, че собствените средства на община Калояново от бюджета са около 1,5 до 2 милиона лева. Това са водопроводите, които към тази година можем да изпълним. След това следва и възстановяване на пътните настилки, асфалтиране и изграждане на нови тротоари по улиците, тях осъществяваме със средства от държавния бюджет по приложение 3, по което сме кандидатствали и сме одобрени и има сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), посочи Сузана Николова. Одобрени сме и за ремонт и реконструкция на тротоари на централната улица в село Калояново, а също и за основен ремонт на улици в селата Житница, Ръжево Конаре и две улици в Дълго поле. Рехабилитация и реконструкция на улици ще има в селата Житница, Дълго поле и Ръжево.

Община Калояново е кандидатствала за държавно финансиране за благоустрояване на площадните пространства в село Ръжево Конаре и в село Калояново, като освен алеи, пейки, места за отдих, детски площадки и фитнес на открито, на двете места сме заложили изграждане на сцени на открито за провеждане на културни изяви с капацитет до сто места, каза Сузана Николова. Тя поясни, че за с. Калояново откритата сцена е изключително необходима, тъй като читалището няма сграда. На първо време всички изяви ще се осъществяват там при хубаво време, докато намерим вариант за изграждане на ново читалище, може би по програма за изцяло външно финансиране, каза заместник-кметът.

На трети етап, за да изчерпим полагащият ни се бюджет от 10 милиона лева сме заложили и асфалтиране и основен ремонт на ул. „Петър Берон“ и ул. „Цанко Церковски“  и ул. „Васил Левски“ в село Калояново, това е така нареченото "околовръстно", за да може да изтеглим част от движението да не минава през центъра на селото. В общи линии инфраструктурата ни е в много лошо състояние във всички населени места, затова трябва да се възползваме от всички възможности за външно финансиране за обновяване. Също така очакваме да се отвори и програма към фонд „Земеделие“, по която да кандидатстваме за изграждане на водопроводи и реконструкция, асфалтиране и нови тротоари на улици за около 5 милиона лева. Надявам се скоро да бъде отворена програмата и затова при актуализацията на бюджета ще поискаме от Общинския съвет да планува средства за проектиране, защото без готови проекти, не можем да кандидатстваме по програмата, поясни Сузана Николова.

Усилено се работи и за възстановяване работа на Местната инициативна група (МИГ) - Калояново, за да може и от там да се привлече външно финансиране, защото средствата в нашия бюджет са доста оскъдни, не повече от 1,5 милиона лева, каза заместник-кметът. Изграждат се детски площадки в селата Главатар и Отец Паисиево и беседки с места за отдих около тях в селата Главатар, Отец Паисиево и Долна махала. Това лято започва работата по спечелен проект от община Калояново в предходния мандат за обновяване на детските градини в селата Дълго поле и Ръжево Конаре, а на всички сгради на детски градини ще се правят и фотоволтаични системи за собствени нужди.

Единствените възможности на Общината за изпълнение на мащабни проекти е външно финансиране. Затова ние кандидатстваме по всички възможни програми, още през януари подадохме проекти и ги спечелихме за изграждане на три многофункционални спортни площадки в дворовете на училищата в селата Калояново, Песнопой и в Ръжево Конаре. 

Кандидатствахме и към Министерството на транспорта и съобщенията (МТСП) по проекта „Красива България“ и спечелихме реконструкция и основен ремонт на покрива на читалището в село Ръжево Конаре, това ни е едно от най-големите читалища, поясни Николова. “При разговорите в министерството ни обнадеждиха, че ако направим енергийно обследване и проект догодина, ако кандидатстваме, имаме възможност да спечелим и проект за цялостно саниране сградата на читалището и впоследствие и вътрешен ремонт, за да имаме изцяло обновено читалище с капацитет около 400 места за културни изяви“, каза зам.-кметът. 

Тя допълни, че Общината е кандидатствала и за обновяване на уличното осветление на стойност близо един 1,8 млн. лева.

Сузана Николова обобщи, че спечелените проекти за площадки по програма „Красива България“ са за около 3 млн. лева. Към Министерството на финансите са подадени заявки за 10 млн. лева, от които са одобрени и подписани споразумения с МРРБ за 7 млн. лева. За оставащите 3 милиона лева след изборите се очаква ново решение на Народното събрание, за да бъдем одобрени, каза тя. 

„Предполагам, че до края на годината ще реализираме 10 милиона от външно финансиране и от капиталовата програма в нашия бюджет, която е около 2,3 млн. лева, която, смятам, че ще изпълним на 80 %. Като цяло мисля че ще завършим годината с реализирани проекти за около 10-12 милиона лева, заключи зам.-кметът на община Калояново Сузана Николова.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина