Община Калояново ще подмени уличното си осветление по проект на стойност 1,8 млн. лв.

Автор: Plovdiv Now 2090
Община Калояново ще подмени уличното си осветление по проект на стойност 1,8 млн. лв.

Община Калояново спечели проект за подмяна на уличното осветление по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Младен Кичев.

Местната власт ще започне подмяна на осветлението на общината с ново енергоефективно такова.

Проектното предложение предвижда рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на следните населени места: с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, с. Житница, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Ръжево, с. Горна махала, с. Бегово, с. Главатар, с. Иван Вазово, с. Песнопой, с. Отец Паисиево, с. Сухозем и с. Калояново. То ще бъде финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос "Нисковъглеродна икономика". Общата стойност на инвестицията е 1 872 193 лв.

Проектът е насочен към енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление във всички населени места на територията на община Калояново. Предвижда се прилагането на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели осветителни тела с висок разход на енергия с нови LED димируеми осветители - 4650 броя, така и внедряване на автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление.

По този начин ще се постигне цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление в населените места на територията на община Калояново. След реализирането на проекта ще се постигне високо ниво на икономия както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжка на системата, съобщават от Общината за БТА.  

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина