Ива Вълчева, кмет на община Хисаря: Във всяко населено място трябва да има Обществен съвет

Автор: Plovdiv Now 9158
Ива Вълчева, кмет на община Хисаря: Във всяко населено място трябва да има Обществен съвет

Своевременно и поетапно решаване на проблемите, с това се ангажира Ива Вълчева, кмет на община Хисаря при срещата си с жителите на село Старосел. От там стартираха изнесените приемни на кмета на общината и общинска администрация по населени места.

Преди разговорите с жителите Ива Вълчева и кмета на Старосел Матея Гудев обходиха и направиха преглед на проблемните за инфраструктурата на населеното място райони. Основен проблем, който след това и хората споделиха бе състоянието на дерето и нуждата от почистването му, за което според Вълчева се търси финансиране.

Сметоизвозването и почистването на селото, проблем, който в последните месеци бе съществен за цялата община, вече се извършва навреме, но все още има нужда от допълнителни контейнери, заявиха староселци. „Започва ударно почистване на селата и Хисаря. До края на март трябва да са почистени всички населени места, подходите, парковете и улиците, да се доставят контейнери за зеления отпадък, така че Компостиращата инсталация да заработи ефективно.“, ангажира се Ива Вълчева. Това, според нея е от първостепенно значение, така че и жителите, и туристите да не преминават през неугледни и занемарени пространства.

За жителите на известното със своите археологически забележителности село опазването и рекламата на културното наследство е от съществено значение за привличането на туристи. „Изпратили сме писмо до Министерство на културата за състоянието на обектите, очакваме експертна комисия. С изключение на Националния археологически резерват Хисаря, който е предаден на общината, останалите културни ценности на територията ни се стопанисват от държавата, затова ще поискаме община Хисаря да стопанисва и развива тези обекти.“, сподели Вълчева. Тя приветства идеята на староселци да се сменят туристическите табели, да се направят нови указателни табла с маршрути, които да ориентират туристите.

„В помощ на кмета на селото и на екипа в община Хисаря ще сте вие – жителите му, като ви призовавам да обедините своята енергия и да действаме като едно цяло. За целта, във всяко населено място трябва да бъде създаден Обществен съвет, в който да се включат и жителите на селото, и представителите на бизнеса, за да могат да се обсъждат приоритетните проекти, да се набелязват проблемните въпроси и те да се представят пред общинска администрация. Вярвам, че в скоро време такива съвети ще има във всяко едно населено място, а началото тук в Старосел вече е поставено.“, обяви намеренията си за непрекъсната връзка с хората Ива Вълчева.

Общоселските събрания и приемни на кмета и администрацията, съвместно с кметовете на селата, които ще се проведат във всяко населено място и кварталите на Хисаря до края на януари. Началото на приемните ще е 16,00 часа, а общоселските събрания ще се повеждат от 17,30 часа. Срещите ще бъдат проведени до края на месец януари и на тях ще се очертаят приоритетните проекти за общината. За град Хисаря графикът ще бъде оповестен до средата на месец януари.

Приемните дни и общоселските събрания ще се провеждат по следния график:
10 януари - с. Красново. Място: Малка зала на читалището.
15 януари - с. Беловица. Място: Кметство
16 януари - с. Черничево. Място: Кметство
17 януари - с. Кръстевич. Място: НЧ „Страхил – 1903 г.”
19 януари - с. Ново Железаре. Място: Пенсионерски клуб
24 януари - с. Мало Крушево. Място: Клуб
25 януари - с. Старо Железаре. Място: Малка зала на читалището.
30 януари - с. Паничери. Място: Кметство
31 януари - с. Мътеница. Място: Кметство
Графикът на приемните и събранията ще бъде оповестяван на страницата на Община Хисаря https://hisarya.bg/ и в кметствата на селата.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина