Съдът реши: Допитване на жителите относно кариерата на “Запрянови-03“ в Горнослав трябва да има

Автор: Соня Желязкова 5719
Съдът реши: Допитване на жителите относно кариерата на “Запрянови-03“ в Горнослав трябва да има

Административния съд в Пловдив обяви за незаконен отказът за организиране на обществено допитване относно кариерата край Горнослав. Кметът на Асеновград ще трябва да свика общо събрание на живеещите в района на инвестиционното предложение, като даде право да гласуват съгласни ли са то да бъде реализирано, пише trafficnews.bg.

Припомняме, че в края на 2023г. Местния инициативен комитет за борба с кариерата на „Запрянови-03“ направи подписка, с която иска от местната власт да организира събрание, където да се проведе допитване. Въпросът, на който жителите на Горнослав трябва да отговорят, е: „Съгласни ли сте Община Асеновград чрез кмет и/или общински съвет да позволи промяна на предназначението на държавни имоти – гори, находящи се в землището на Горнослав, за кариери за добив на подземни богатства, сметища или замърсяващи производства чрез ПУП-ПРЗ?“

Искане за свикване бе внесено до местната администрация през януари. Приложена бе и подписка, подкрепена от 77 души с адрес на регистрация в Горнослав. Месец по-късно обаче кметът Христо Грудев излезе свърна подписката с мотив, че процедурата не следва да се провежда.

В писмото са изложени просторни съображения, че съгласно Закона за горите и Закона за устройство на територията промяната на предназначението на държавни имоти – гори се извършва от органи, различни от общинския съвет и кмета. Затова е посочено, че поставеният на решаване въпрос не е от компетентността на кметът на Община Асеновград и на Общинския съвет – Асеновград.

В отговор на това учредителите на МИК обжалваха решението на кмета пред Административен съд. Решението, излязло на 30 април, е в тяхна полза, като се дава аргумент, че са „налице предпоставките за свикване на общо събрание, а изричният отказ на ответника е незаконосъобразен“.

На кмета на Асеновград са дадени указания да изпрати подписката, събрана от инициативния комитет за борба с кариерата, до ГРАО, която незабавно да извърши проверка относно валидността ѝ. За да се свика събрание трябва да има повече от 20 достоверни подписа на лица, които са с непрекъснати изборни права и имат постоянен или настоящ адрес в Горнослав. Когато приключи проверката, кметът трябва да стартира процедура по свикване, като оповести гражданите в срок от 15 дни за провеждане на общото събрание.

Община Асеновград е осъдена да поеме разноските по делото. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина