РИОСВ провери през май защитени местности и пунктове за билки край Асеновград и Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 959
РИОСВ провери през май защитени местности и пунктове за билки край Асеновград и Стамболийски

Регионалната инспекция по околната среда и водите през месец май извърши редица проверки, свързани с опазване на биологичното разнообразие. Бяха проверени защитените местности "Мъртвицата", "Лале баир", „Клувията - Дива вода",  резерват "Червената стена", както и защитена зона "Градинска гора''.

Експертите не са констатирали нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените територии. Извършени са и 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на село Долнослав, в град Асеновград и в неговия квартал Долни воден. Проконтролирана е и дейността на пунктове и складове за билки в село Зелениково и село Градина, както и пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в село Куртово Конаре и град Стамболийски.

При проверките не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие. След отзоваване по сигнали на граждани за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от следните видове - керкенез, горска ушата сова, обикновена кукумявка, бял щъркел. Екоинспектори пуснаха в природата и шипобедрена костенурка.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина