Прокурори от Районна прокуратура-Пловдив изнесоха открит урок днес  пред ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Труд, обл. Пловдив, по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Димитър Костов и Георги Коджаниколов разказаха пред ученици от 4 до 7 клас за професията на магистрата, съдебната система, правата и задълженията на гражданите. Прокурорите разясниха  какви са рисковете за децата в социалните мрежи, за опасностите от употребата на наркотични вещества и недопустимата агресия, която може да се прояви на улицата, вкъщи или в училище. Учениците проявиха голям интерес към професията на прокурорите и задаваха много въпроси.

На открития урок присъстваше Тоня Коева, директор на училището, която благодари на Димитър Костов и Георги Коджаниколов за интересната лекция по право. На срещата бяха и и други преподаватели от училището. Предстои през следващата учебна година учениците да гостуват на магистратите в Районна прокуратура-Пловдив, за да се запознаят с мястото, където работят. Училището в с. Труд, обл. Пловдив, за трета поредна година участва в обучителната инициатива.  

По Образователната програма на ВСС прокурор Даниела Андреева от Районна прокуратура-Пловдив – Териториално отделение-Асеновград изнесе открит урок пред гимназисти от 10 клас от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Асеновград, Тя разказа на учениците за конституцията, професията на прокурора и неговите задължения, престъпленията, свързани с държането на наркотични вещества, последицата от употребата им, опасностите в интернет пространството. Прокурор Андреева разясни на десетокласниците техните права и отговорности като непълнолетни и каква наказателна отговорност носят, ако нарушат закона. 

През учебната 2023/24 г. прокурорите от Районна прокуратура-Пловдив посетиха и още няколко училища в гр. Пловдив по Образователната програма на ВСС, като преподавателите изявиха желание те да им гостуват и през следващата година.