Отряд “Асеневци“ продължава набирането на доброволци в Асеновград

Автор: Plovdiv Now 804
Отряд “Асеневци“ продължава набирането на доброволци в Асеновград

Отряд "Асеневци" продължава набирането на доброволци от община Асеновград.

След като извънредното положение приключи и бе въведена само извънредна обстановка, а ограничителните мерки бяха разхлабени, напливът на желаещи нарастна двойно. Вече за близо 35 %  от местата са подадени заявления. За още толкова документите са в процес на комплектоване от кандидати.  Все още има възможност за кандидатстване. Община Асеновград припомня, че заради извънредното положение приемът на документи бе удължен с 30 дни след отменянето му. Т.е. остават още 10 дни, в които желаещите да станат доброволци, могат да го направят.

Изискванията към кандидатите са да са навършили 18-годишна възраст, да са клинично здрави, да не страдат от психично заболяване и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани. Документи могат да се подават и в момента.

Необходими документи:

- формуляр за кандидатстване по образец (получава се от общината);

- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

- справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

- свидетелство за съдимост;

- копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

- декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се от общината).

Към документацията кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако имат такива). Всеки желаещ да може да се снабди с необходимата документация и има време да се запише. Образци на документи се получават от „Център  за информация и услуги” в сградата на община Асеновград, както и в РСПБЗН – Асеновград.

Работата на Доброволчески отряд "Асеневци" е от изключително значение, тъй като започна пожароопасният сезон, когато често възникват множество пожари. Тогава най-ценени са доброволческите усилия, които подпомагат дейността на огнеборците при възникнали бедствия, аварии и катастрофи. Условието, на което трябва да отговарят кандидатите, е да са навършили 18-годишна възраст, да са клинично здрави, да не страдат от психично заболяване и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани. На доброволците ще бъде проведено предварително обучение и подготовка.

Документи могат да се подават в Информационния център на община Асеновград.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина