Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи край Асеновград, Първомай и Садово

Автор: Plovdiv Now 523
Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи край Асеновград, Първомай и Садово

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че са насрочени заседания на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на общините Асеновград, Първомай и Садово. 

Членове на комисията за община Асеновград са Боряна Скочева, Емил Джулев, Зелиш Салим, Елена Григорова, Милена Симеонова, Величка Стойчева

Ето график на заседанията за община Асеновград:

Асеновград - 26 август, 10,00 часа;

Село Новаково - 21 август, 11,00 часа;

Село Леново - 26 август, 11,00 часа;

Село Конуш - 27 август, 15,00 часа;

Село Патриарх Евтимово - 21 август, 10,00 часа;

Село Нови Извор - 23 август, 10,00 часа;

Село Избеглии - 23 август, 11,00 часа.

Членове на комисията за община Първомай са Боряна Скочева, Ружди Салим, Янка Христева, Недялка Пенцова - Димитрова, а графикът е, както следва:

Първомай - 27 август, 12,00 часа;

Село Татарево - 22 август, 14,00 часа;

Село Виница - 23 август, 14,00 часа;

Село Караджалово - 30 август, 10,00 часа;

Село Дълбок извор - 28 август, 10,00 часа;

Село Поройна - 26 август,13,00 часа;

Село Добри дол - 23 август, 15,00 часа;

Село Крушево - 22 август, 15,00 часа;

Село Бяла река - 30 август, 13,00 часа;

Село Православен - 28 август, 13,00 часа;

Село Езерово - 22 август, 13,00 часа;

Село Драгойново - 27 август, 10,00 часа;

Село Брягово - 30 август, 15,00 часа;

Село воден - 26 август, 15,00 часа;

Село Буково - 22 август, 10,00 часа.

Членове на комисията за община садово са Валентина Гънчевска, Милена Илчева, Деница Вакрилова и Катя Добрева, а графикът е, както следва:

Село Богданица - 21 август, 10,00 часа;

Село Болярци - 22 август, 10,00 часа;

Село Чешнегирово - 21 август, 13,00 часа.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина