Компостиращата инсталация на Асеновград ще преработва по около 12 000 тона отпадъци

Автор: Plovdiv Now 1308
Компостиращата инсталация на Асеновград ще преработва по около 12 000 тона отпадъци

По около 12 000 тона отпадък на година се предвижда да бъде преработван от компостиращата инсталация. С изграждането на компостираща и сепарираща инсталации, размерът на таксата за битови отпадъци в общината през следващите години може да бъде запазен на нивото на 2020 г. Ако през последните няколко години инсталациите бяха изградени, и в резултат на това беше намалено количеството на депонираните отпадъци, нямаше да е необходимо да се увеличава таксата за битови отпадъци, защото съгласно закона, за всички които имат  изградени инсталации и изпълняват изискванията, заплащат половината  от дължимите отчисления, както следва: за 2019 г. - 57 лв./т., за 2020 - 69 лв./т., за 2021 – 82 лв./т. и от 2022 г. и  всяка следваща година – 95 лв./т.

"Всички общини са задължени по закон да внасят отчисления за отпадъците по сметка на собственика на депото, т.е. община Асеновград, която съответно ги превежда по сметка на РИОСВ. С проекта на 5-те общини (Асеновград, Лъки, Първомай, Куклен, Садово) ще закупят съдове, които ще бъдат разпределени в съответните населени места. В тях гражданите трябва да изхвърлят хранителен и зелен отпадък.

В компостиращата инсталация ще се развива ускорен гнилостен процес, който при нормални условия ще образува така нареченият компост. Той ще бъде влаган в зелените площи за наторяване. Целта на изграждането на компостиращата инсталация е да бъдат намалени количествата отпадъци с 50% от депонираните в момента и да се понижи стойността на отчисленията - и като стойност заради изградената инсталация, и като обем за всеки депониран тон", пояснява заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров на въпрос, зададен от граждани по темата по време на общественото обсъждане за поемането на дългосрочен заем.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина