Фирмата „Запрянови-03“ възнамерява да разшири кариерата си край Асеновград

Автор: Plovdiv Now 13300
Фирмата „Запрянови-03“ възнамерява да разшири кариерата си край Асеновград

Автор: Соня Желязкова

Фирмата „Запрянови-03“ възнамерява да разшири кариерата си в местността „Чайкъра“ в близост до Долни воден. Дружеството, което предизвика сериозно обществено недоволство с искането да направи кариера край Горнослав, е внесло инвестиционно предложение за осъществяване на добивна дейност и в района на „Чайкъра-2“, научи trafficnews.bg.

Предложението се отнася за над 330 дка кариерна площ, от която да се добиват пясъци и чакъл в продължение на 35 години. Целта е всяка година да бъдат добивани по 30 000 м3 материал. Границата на находището е на малко над 3 км. от Асеновград. То обаче е на едва 520 м. западно от коритото на река Чая. 

В искането, пратено до РИОСВ, инвеститорът посочва, че експлоатацията на запасите ще се извърши чрез безвзривен способ. Преработката на пясъците и чакълите ще извършва трошачно-миячна инсталация, която се намира в промишлената площадка на вече съществуващото находище „Чайкъра-1“.

Няма да се строи пътна инфраструктура и водопровод, а ще бъде използвана промишлена вода от сондажите на съседната кариера. Концесионният контур не попада в обхвата на защитени природни територии, обекти по Закона за защитените територии или мрежата на „Натура 2000”.

Собственикът на фирмата „Запрянови-03“ заяви пред TrafficNews намерението си да изготви Оценка за въздействие върху околната среда/ОВОС/, независимо от преценката за необходимост, която РИОСВ трябва да даде.

Ние от години ползваме находището на „Чайкъра-1“, сега просто ще разширяваме обхвата на действащата кариера“, заяви Вакрил Запрянов.

Концесионерът потвърди, че процедурата веднъж е била прекратена по негово желание. Това се наложило след решение към концесионната площ да бъде добавен още един участък. „Чакъра-2“-юг е този, който не фигурира в прекратеното ИП, като с добавянето му кариерната площ се разширява от 200.1 до 331.7 дка.

Важно е да се отбележи, че при предходната процедура БДИБР бе дала становище, че допуска разширяване на кариерата. Бе издала правила за експлоатацията ѝ предвид непосредствената близост на река Чая.

Ще дадат ли Басейносва дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите зелена светлина на инвестиционното предложение на асеновградската фирма, предстои да разберем.

Припомняме, че друго инвестиционно предложение на „Запрянови-03“ в района на Горнослав стана повод за сериозно обществено недоволство и протести. Неправителствени организации и жители на Горнослав, Добростан и Червен сформираха Местен комитет за борба срещу кариерата в района. Води се дело в ВАС, чрез което те възразяват срещу осъществяването на добивен процес в региона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина