Есенният ловен сезон започна със засилени мерки за сигурност в Пловдивско

Автор: Plovdiv Now 1407
Есенният ловен сезон започна със засилени мерки за сигурност в Пловдивско

Ловният сезон 2019/2020 г. за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня се откри официално през изминалия уикенд. По този повод от служители на Областна дирекция на МВР – Пловдив са извършени инструктажи на ръководителите на дружинките по места. Целта е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

От извършения анализ като най-чести причини за допуснати предишни инциденти се извеждат: 
-  стрелба по шум или неясно видима цел;

-  използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

-  неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

-  самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

-  употреба на алкохол и упойващи вещества

Това е поводът да напомним в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение:

Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;

Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

Във връзка с необходимостта от превенция за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, е необходимо ловът на територията да се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция. Следва участниците в лова да бъдат инструктирани при провеждането на ловните излети да проявяват повишена бдителност за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

ОДМВР – Пловдив припомня, че съгласно влезлите в сила през 2019 г. изменения  на ЗОБВВПИ и ЗЛОД:

1. Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие за ловни цели. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина, с изключение на късите нарезни оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични. Всички ловни оръжия и оръжия за ловни цели трябва да отговарят на техническите изисквания за безопасност.

2. Подборното ловуване се извършва с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късоцевно нарезно оръжие за ловни цели или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл.26 от ЗЛОД и отговарящи на изискванията на чл. 58 от ЗОБВВПИ.

3. Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, след получаване на разрешение за придобиване. Същите са в категорията основни компоненти на огнестрелни оръжия и следва да имат идентификационни данни като вид, модел, калибър и маркировка.

4. Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.

Предвид горното и във връзка с разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от ЗОБВВПИ и на основание чл. 6, ал. 1 от Инструкция Iз-1707/2007г., от ръководството на ОДМВР Пловдив е издадено разпореждане за извършване на съвместни проверки от служители на МВР и РДГ, при спазване на принципа на самостоятелност и в изпълнение на определените им от съответните закони задачи и дейности, с оглед недопускане на произшествия по време на ловните излети и на нарушения на разпоредбите на ЗОБВВПИ и ЗЛОД.

По време на самите проверки ще се обръща особено внимание на: 

- срока на валидност на разрешението за носене и употреба  и вписаното в него оръжие;

-  пренасянето на ловното оръжие до мястото на лова без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие се пренася в калъф само със поставено заключващо устройство на спусъка;

забраната за носене на огнестрелно оръжие при и след употреба на алкохол;

- забраната за преотстъпване и предоставяне на ООБ на други лица, както и предприемането на мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им;

- безопасното боравене с огнестрелно оръжие и стрелба само по  ясно видима цел и разрешеният за сезона дивеч;

- задължителното носене от участниците в ловните излети на шапки и връхни дрехи в сигнален цвят.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина