Екобомба край Асеновград! Кметът на общината отнесе 3 000 лв. глоба

Автор: Деница Лещева 631
Екобомба край Асеновград! Кметът на общината отнесе 3 000 лв. глоба

Глоба в размер 3 000 лв. е била наложена на кмета на Асеновград Емил Караиванов. До санкцията се стигнало, след като служители на РИОСВ констатирали нарушения на Закона за управление на отпадъците на територията на управляваната от него община. На 22 март екоинспекторите извършили проверка на речните корита в село Тополово. Коритото на река Тополовска на територията на населеното място било чисто. На около километър от табелата за него обаче било открито огромно сметище. Пластмасови опаковки, маси, столови, дюшеци и одеала, излезли от употреба електрореди, гуми  и дори строителни отпадъци били захвърлени в местността, през която преминава отводнителния канал на язовир „Тополово 2“.

Част от отпадъците били струпани директно върху дигата на отводнителния канал. Някои попадали и в самото корито. На място било издадено предписание. В него било указано сметището да бъде разчистено до 25 април и да не се допуска повторната поява на такова.

Проверките продължили в село Леново, през което протичат река Леновска и дере. Отново било констатирано нерегламентирано замърсяване извън границите на населеното място. Пластмасови опаковки, стъклени и строителни отпадъци били захвърлени непосредствено до дерето, в близост до сметище, което било закрито преди 10 години. В центъра на селото, под моста на реката и около дигите също били открити боклуци. Инспекторите се натъкнали на битови отпадъци, дюшеци и дрехи.

Четвърто сметище било открито и край главния път до село Поройна. На самия вход на населеното място откъм село Тополово екоинспекторите открили смесени битови отпадъци, пластмаси, бои и метални кутии. Те били изхвърлени в непосредствена близост до каптажа на два минерални извора.  Отново било издадено предписание за почистване на отпадъците.

Кметовете на двете населени места докладвали за случая на Емил Караиванов. Той се обърнал към почистващата фирма„КМД” ЕООД, като изискал да бъдат разчистени отпадъците.

Месец по-късно РИОСВ предприели повторна проверка край Тополово. Районът обаче бил само частично почистен. На място били представени бележки, от които ставало ясно, че към момента са били извозени 67 760 тона отпадъци. От Общината обяснили, че разчистването ще продължи и през следващата седмица, поради лошите метеорологични условия и се ангажирала да уведоми инспекцията, веднага щом сметищата бъдат ликвидирани. Сметищата в село Леново били разчистени, а на местата били поставени табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Заради нарушенията край Тополово обаче бил издаден акт, а в последствие – наказателно постановление. На кмета на Асеновград Емил Караиванов му била наложена глоба в размер 3 000 лв.

От общинската администрация обжалвали санкцията. Пред магистратите от Асеновградския районен съд младши експерт Гогова пледирала наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.  В случай, че съдът намери санкцията за законосъобразна, тя помолила магистратите да третират случая като маловажен, тоест да отменят наказанието, или пък да намалят неговия размер до минималния възможен – 1 400 лв.

Различно било становището на юрисконсулт Карамфилова, която представлявала РИОСВ в съдебната зала. Тя изтъкнала, че е налице административно нарушение, което е било квалифициарано и санкционирано, съобразно закона. Карамфилова изтъкнала, че фактът, че са предприети незабавни действия за почистване на отпадъците не сочи маловажност на случая. Фактът, че все пак са предприети действия обаче бил взет в предвид при определяне размера на наказанието. В случая минималната глоба била 3 000 лв., а соченото от Гогова минимално наказание от 1 400 лв. се касаело за друго законово нарушение, обяснила още юрисконсултът.

В крайна сметка, магистратите потвърдили наказателното постановление. Съдия Пашова изтъкнала, че подвеждането на кмета на общината под отговорност е било законосъобразно. В мотивите е посочено, че община Асеновград не е делегирала правомощия по разчистване на незаконните сметища, следователно носи отговорност за подобни нарушения. Въпросните сметища били в големи размери, непосредствено до реки, и създавали опасност от преливане на коритата. Поради този факт, не би могло да се касае за маловажен случай, преценил още съдът.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския административен съд.

Снимка: Архив

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина