Дневен център за хора с увреждания създават в Асеновград с 1 млн. лева

Автор: Plovdiv Now 672
Дневен център за хора с увреждания създават в Асеновград с 1 млн. лева

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места ,ще бъде създаден по проект в Асеновград, който Общината спечели.

Общата стойност е 999 934,10 лева. Социалната институция ще бъде на втори етаж от бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи  "Таню Войвода" в града, но след основен ремонт. Сумата, предвидена за ремонтни дейности, е 399 751,60 лева. Реновирането на сградата трябва да продължи най-много една година, а пълният срок за изпълнение на проекта е 31 месеца. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. - 2020 г.” по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Основната цел на проектното предложение е да осигури качествена грижа за лица с увреждания и от центъра ще могат да се възползват и техните семейства. Чрез  реализирането на проекта ще бъде въведен иновативен модел на социална услуга под формата на заместваща грижа чрез осигуряване на подкрепа за семействата, грижещи се за лицата с увреждания, като същата се поеме от центъра за краткосрочно настаняване в срок до 14 дни. Целевите групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания техните семейства, както и хора, ползващи резидентни услуги.

Услугата предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ - рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се лица. Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на община Асеновград. Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация на място в центъра или в домашна среда, като в рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания. Общинската администрация е доставчик на немалък брой социални услуги, но към момента липсва услуга, в която пълнолетни лица с различни увреждания да получат социална подкрепа.

В проекта е заложено закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги. Това ще даде възможност за да се работи на място в дома, както и ще се осигури физически достъп на трудно подвижните лица до услугата. Различните дейности ще дадат възможности за компенсиране на дефицитите, вследствие на увреждането, за формиране на социални умения и за самостоятелен живот, подкрепа за включване в образователни дейности и изграждане на трудови навици.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина