Читалище „Родолюбие” в Асеновград ще се преобрази, спечелен е проект

Автор: Plovdiv Now 4123
Читалище „Родолюбие” в Асеновград ще се преобрази, спечелен е проект

Голям ремонт предстои на сградата на читалище „Родолюбие” в Асеновград. Финансирането е осигурено чрез спечелен проект.

Не само ще се реновира, но и ще се подобри енергийната ефективност на сградата, като се запази специфичния й културен облик.

Стойността на проекта е в размер на около 3,8 млн. лева. 

Ремонтни дейности се предвиждат във всички нива на сградата - от подземния етаж до покрива. Планирано е да се направи топлоизолация и хидроизолация. Ще се подмени дограмата на всички съществуващи прозорци по фасадите и на вратите. Ще се внедрят съвременни мерки за противопожарна безопасност и ще се обновят електро и ВиК инсталациите. За зрителната зала проектът предвижда подмяна и реорганизация на столовете. Ще се демонтират старите и ще се монтират нови (включително - тези, на балкона), като на първото ниво ще се предвидят места за хора с намалена подвижност. Ще се обособи място с пулт за управление на озвучителната техника. Така, капацитетът на зрителната зала, заедно с местата на балкона, става общо за 337 зрители. Запазен ще бъде съществуващият паркет, като се предвижда частично пренареждане и обновяване на повредени места, както и циклене, фугиране и лакиране и други дейности.

Сцената също ще бъде обновена. Подменени ще бъдат сценичните интериор и осветление и ще се изгради съвременна озвучителна инсталация с мултимедия. Разработени са и мерки за подобряване работата на съществуващата отоплителна инсталация.

В момента се провежда процедура за избор на изпълнител, а срокът на ремонта е до 400 календарни дни, като същият започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина