Асеновград планира да тегли голям заем, ще има публично обсъждане

Автор: Plovdiv Now 1476
Асеновград планира да тегли голям заем, ще има публично обсъждане

Нов заем в размер на 7 690 000 лв. планира да изтегли Община Асеновград. Намерението за поемане на дългосрочния общински дълг ще бъде обсъдено публично в петък от 10.30 часа в зала 601 в сградата на Общината. Поканени са и гражданите.

Част от парите ще се използват за мащабния проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Припомняме, че проектът бе стартиран в края на 2016 г.

Той е на стойност 106 072 089,50 лв. и се финансира по оперативна програма "Околна среда". Безвъзмездна финансова помощ е 80 033 191,56 лв., от които 68 028 212,82 лв. от ЕС и 12 004 978,73 лв. от републиканския бюджет, а съфинансирането от бенефициента Община Асеновград е 8 557 899,38 лв.

С част от парите ще се изгради пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 65 350 жители, за да се предотврати замърсяването на реките Чепеларска и Марица. Ще се изгради 6,5 км главна канализационна мрежа и ще се рехабилитират общо 16,8 км канализационна мрежа (12,2 км главна и 4,6 км второстепенна) и 4 км второстепенна водоснабдителна мрежа. 100% от домакинствата в Асеновград ще бъдат свързани към канализационната мрежа, а с предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода във водопроводната система и ще се подобрят водоснабдителните услуги и хигиенните и здравни условия.

Друга част от парите от новия заем е предвидена за втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Ще бъдат отделени и средства за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства, както и за благоустрояване на открити публични пространства в Асеновград.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина