Зрелостниците сами плащат здравните си осигуровки през лятото, изтича срокът за първата вноска

Автор: Plovdiv Now 426
Зрелостниците сами плащат здравните си осигуровки през лятото, изтича срокът за първата вноска

Учениците, завършили средното си образование през учебната 2018/2019 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или до стартирането на обучението им във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина, напомнят от Национална агенция за приходите.

Бъдещите студенти не се осигуряват за сметка на бюджета за периода от завършването на средното до стартиране на висшето им образование, тъй като не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици. Зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7, преди заплащането на месечната здравноосигурителна вноска.

Учениците се осигуряват от държавата до 30 юни и това ще означава, че ако е възникнало задължението да заплащат сами здравните си осигуровки, трябва да подадат декларация образец 7 и да заплатят първата си месечна вноска от 22,40 лв. до 25 август. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане лично в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис  на приходната агенция.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор".

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина