Заслужено: Тренировъчният център на МУ - Пловдив получи акредитация от престижен американски колеж

Автор: Plovdiv Now 1275
Заслужено: Тренировъчният център на МУ - Пловдив получи акредитация от престижен американски колеж

Симулационният тренировъчен център на Медицински университет - Пловдив получи статут на Акредитиран образователен институт (AEI) от Американския колеж на хирурзите (ACS) и стана шестият такъв център в Европа.

Програмата за акредитация е доброволен процес. Симулационните центрове, които го успешно завършат, получават акредитация за период от пет години. За целта се провежда строг преглед в две части. В първия етап двама експерти на ACS проучват намясто, като те имат както хирургичен опит, така и опит в симулационното обучение.

Втората стъпка в процеса на акредитация е определяне на възможностите на симулационния център да демонстрира съответствие с тридесет и един критерия по четири групи стандарти. Управителният съвет на ACS разглежда и оценява доклада от посещението на експертите и определя съответствието на всеки един критерий със стандартите. На този етап от оценката се взема решение дали да се предостави петгодишна акредитация на съответната институция.

American College of Surgeons (ACS) е научна и образователна институция, основана през 1913 г., за да повиши стандартите на хирургичната практика и да подобри качеството на грижите за пациентите. Дейността на Колежа е посветена на етичната и компетентна хирургична практика. Неговите постижения са повлияли значително развитието на теорията и практиката на хирургичното обучение в Америка. ACS има повече от 82 000 членове и е най-голямата организация на хирурзи в света.

Симулационният тренировъчен център на Медицинския университет в Пловдив е единствената по рода си обучителна структура в  в България и се представи достойно на всички проверки. Центърът получи най-високата степен – Комплексен образователен институт към Американския колеж по хирургия за период от 5 години, защото на територията му се обучават не само представители на хирургичните специалности, но и лекари от много други специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастро-ентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, АГ-специалисти, педиатри.

Перспективите, които стоят пред бъдещото развитие на Центъра, са той да се превърне във водеща симулационна структура в България и региона и да заеме полагащото му се място в международната общност на центрове, занимаващи се авангардни техники на преподаването по медицина.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина