След арестите в ДАИ-Пловдив: Създават 8 нови структури, махат инспекторите от 27-те областни дирекции

Автор: Виктория Петрова 656
След арестите в ДАИ-Пловдив: Създават 8 нови структури, махат инспекторите от 27-те областни дирекции

Променят структурата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрацията". Ще бъдат създадени 7 нови регионални звена на ДАИ, които ще изземат контролната функция от областните администрации. С други думи инспекторите, които извършват проверки и санкционират транспортния бранш, ще бъдат изцяло в новооткритите звена, докато в областните дирекции ще останат само чиновници. 

Решението идва само седмица след арестите за корупция в ДАИ-Пловдив, като днес Правителството одобри мерките за справянето с подобни практики. Официалната версия е, че така ще се оптимизира работата на ИА „Автомобилна администрация“, но по същество се посочва, че се цели намаляване на условията за злоупотреби.

Промените обхващат не само структурни, но и чисто административни процеси. Предвидените мерки са свързани с издаването на лицензи, контролната и административно наказателната дейност, както и организирането на изпитите на кандидатите за водачи.

По отношение на предоставянето на лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест за компаниите чрез ускорено и улеснено издаване на лицензи. 

Планира се надграждане на информационната система за резервиране на еднократни разрешителни и за автоматизирано разпределение на многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Най-важно за промените, предвидени за подобряването на контролната и административно наказателна дейност. Те са изцяло структурни преобразувания, като се предвижда въвеждане на тристепенна система, която ще включва осем регионални дирекции с контролни функции вместо сега съществуващите 27 областни отдела.

Областните отдели ще запазят административните си функции по обслужването на граждани, както и дейности по провеждането на изпити на кандидатите за водачи. Контролната дейност ще бъде организирана в осем регионални дирекции: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца.

В рамките на новите регионални дирекции ще има средно 8 или 9 контролни екипа, с изключение на София, като по този начин ще могат да се осигурят над 15 екипа. Това ще позволи да се планират цялостни и всеобхватни проверки във всяка област, като така ще бъдат осигурени екипи за контрол и през тъмната част от денонощието, каквито към момента няма. Чрез тази подход ще бъде прекъсната обвързаността на служителите на местно ниво и ще се осигури значителна степен на ротация.

Ще бъде създадена информационна система, която да обхване всички етапи на пътния контрол, прилагане на система за анализ на риска при избор на пътните превозни средства и предприятия за контрол, както и изграждането на електронни системи, позволяващи постоянен контрол на предприятията.

При организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за водачи е планирано създаването на интегрирана електронна система за контрол на изпитите, чрез провеждане на практическите изпити в моторни превозни средства, оборудвани с видеонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично грешките.

По този начин ще бъде ограничен субективния фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на изпита. Изпитът ще се провежда само от служител на ИА „Автомобилна администрация“ без присъствието на представител на учебния център, което ще гарантира провеждането му в контролирана среда.

Предвижда се разработването на единна информационна система на ИА „Автомобилна администрация“, тъй като сегашната система е набор от модули по отделни дейност, с ниска степен на интеграция помежду им или с външни регистри. Наличните електронни услуги са от „първо поколение“ и позволяват единствено подаване с квалифициран електронен подпис.

С изграждането на единната информационна система ще бъде осигурено автоматизиране на процесите по обработването на заявленията за административни услуги, чрез свързаност с външни и вътрешни за агенцията регистри и информационни системи. Това ще намали регулаторната тежест за бизнеса и чувствително ще ограничи броя на изискваните документи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина