Съдът отмени част от наредбата за данък за МПС в Пловдив, противоречала на закона

Автор: Благовест Андонов 774
Съдът отмени част от наредбата за данък за МПС в Пловдив, противоречала на закона

Административният съд в Пловдив отмени алинея от новата Наредба за определянето размера на местните данъци и такси към Община Пловдив. След протест на Окръжна прокуратура магистратите са отменили чл. 32 ал. 4, която засяга  т.нар. данък „Придобиване”.

Наредбата бе приета през декември от Общинския съвет, като според прокурорите тя противоречи на Закона за местните данъци такси.  Причината е, че в местната наредба е записано „данъкът не се прилага за МПС-та, внесени в страната като нови”.

 С други думи освободени от данък придобиване в размер на 3% според местната наредба са само новите автомобили.Според прокурора тази норма е в решително противоречие с актуалния текст на Закона за местните данъци и такси, според която от обхвата на нормата се изключени МПС-та,които не са регистрирани в страната до този момент.

В решението на съда е записано, че  разпоредбата не е съобразена с актуалната редакция на чл.44, ал.4 от ЗМДТ, съгласно която „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“ По този начин – като предвижда обект на облагане да са само   „…моторни превозни средства, внесени в страната като нови.“, , тъй По този начин  настоящата редакция на наредбата предвижда по-тесен кръг на обектите, освободени от облагане, с което се създава привидност, че останалите предвидени в законовата норма обекти подлежат на облагане.

Магистратите обаче са отхвърлили другите три претенции на прокуратурата към Общинския Съвет в Пловдив.  Те са свързани с вменяването на физически и юридически лица да подават декларации в двумесечен срок от получаването на имуществото. Третият протест на прокуратурата бе за патентния данък в частта му за лицата, които извършват повече от една дейност, подлежаща на подобно облагане.

Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок във Върховния административен съд.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина